HE 204/2005

HE 204/2005

laiksi tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 22.11.2005 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 22.11.2005

Käsittely päättynyt 08.12.2005 StVM 37/2005 vp

Käsittelyvaiheet

23.11.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

07.12.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Jaakko Hannula, sosiaali- ja terveysministeriö

- lainsäädäntöneuvos Hanna-Mari Kotivuori, oikeusministeriö

- lakimies Kirsi Pohjolainen, Tapaturmavakuutuslaitosten liitto

- päälakimies Markku Sorvari, Vakuutusvalvontavirasto

- asiantuntija Vesa Rantahalvari, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

- sosiaalipoliittinen sihteeri Mirja Janérus, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK

- lakimies Heli Puura, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

Jatkettu I käsittely

08.12.2005

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 37/2005 vp