HE 204/2013

HE 204/2013

eduskunnalle laeiksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain sekä tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 10.12.2013 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 10.12.2013 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita:TPA 52/2013

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 11.12.2013

Käsittely päättynyt 18.06.2014 VaVM 8/2014 vp

Käsittelyvaiheet

11.12.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

11.12.2013

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

05.03.2014

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 4/2014 vp

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

18.06.2014

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- VaVM 8/2014 vp

Verojaosto

13.02.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen, valtiovarainministeriö (K)

- johtava asiantuntija Helena Hynynen, Verohallinto

- ylitarkastaja Netta Voutilainen, Verohallinto

- hallitusneuvos Johanna Lähde, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

Ei huomautettavaa:

- oikeusministeriö

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Kuntaliitto (K)

- Tietosuojavaltuutetun toimisto (K)

- Tulli (K)

06.03.2014

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 4/2014 vp

11.03.2014

Merkitty saapuneeksi lausunto

- VM:n kommentit

08.04.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- partner, Indirect Tax Services Juha Laitinen, KHT-yhdistys ry

- lakiasiainpäällikkö Juuso Jokela, Suomen Asiakastieto Oy (K)

- toimitusjohtaja Lars Albäck, Suomen Tilaajavastuu Oy (K)

- työmarkkinajohtaja Tapio Kari, Rakennusteollisuus RT ry (K)

- tarkastaja Noora Haapa-alho, Etelä-Suomen aluehallintovirasto/Työsuojelun vastuualue (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sisäministeriö (K)

- Finanssialan Keskusliitto (K)

- Suomen Taloushallintoliitto ry (K)

09.04.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- veroasiantuntija, OTK Virpi Pasanen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- johtaja Terhi Järvikare, Keskuskauppakamari (K)

- johtaja Timo Sipilä, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- lakimies Minna Tanska, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- veroasiantuntija Laura Kurki, Suomen Yrittäjät ry (K)

- puheenjohtaja Leena Romppainen, Suomen Veroasiantuntijat ry (K)

- lakiasiain johtaja Vesa Korpela, Veronmaksajain Keskusliitto ry (K)

Ei huomautettavaa:

- Toimihenkilökeskusjärjestö STTK

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Akava ry (K)

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- TPA 52/2013 vp

Päätetty jatkokäsittelystä.

23.04.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Harri Jyrkiäinen, Suomen Pienyrittäjät ry

Merkitty saapuneeksi lausunto

- työ- ja elinkeinoministeriön täydentävä lausunto.

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

29.04.2014

Merkitty saapuneeksi lausunto

- Suomen Pienyrittäjät ry

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sosiaali- ja terveysministeriö (K)

30.04.2014

Merkitty saapuneeksi lausunto

- valtiovarainministeriön vastine.

27.05.2014

Päätetty jatkokäsittelystä.

03.06.2014

Valmistava keskustelu

06.06.2014

Jatkettu valmistava keskustelu

Merkitty saapuneeksi

- verohallinnon selvitys.

11.06.2014

Esitelty mietintöluonnos

17.06.2014

Esitelty mietintöluonnos

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 11.12.2013

Käsittely päättynyt 04.03.2014 PeVL 4/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

13.12.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

13.12.2013

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

05.02.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen, valtiovarainministeriö (K)

- johtava asiantuntija Helena Hynynen, Verohallinto

- ylitarkastaja Netta Voutilainen, Verohallinto

- oikeustieteen tohtori Mikael Koillinen, (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Tuomas Ojanen, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

- kuultaviksi valtiovarainministeriön ja oikeusministeriön edustajat

07.02.2014

Merkitty saapuneeksi

- Verohallinnon johtavan asiantuntijan Helena Hynysen kirjallinen lausunto

19.02.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen, valtiovarainministeriö (K)

- johtava asiantuntija Helena Hynynen, Verohallinto

- ylitarkastaja Netta Voutilainen, Verohallinto (K)

- lainsäädäntöneuvos Anna-Riitta Wallin, oikeusministeriö (K)

Valmistava keskustelu

20.02.2014

Merkitty saapuneeksi

- Valiokuntaneuvos Petri Helanderin muistio 19.2.2014

Jatkettu valmistava keskustelu

27.02.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

04.03.2014

Jatkettu yleiskeskustelu

- täydennetty lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 4/2014 vp

​​​​