HE 206/2009

HE 206/2009

laiksi tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Ministeriö: Maa- ja metsätalousministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 22.10.2009 maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietintöä varten

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 23.10.2009

Käsittely päättynyt 27.11.2009 MmVM 10/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

04.11.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

10.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Katri Valjakka, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Juha Palonen, maa- ja metsätalousministeriö

- asiantuntija Leena Ala-Orvola, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry (K)

- puheenjohtaja Holger Falck, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC

- johtaja Sami Iltanen, Maaseutuvirasto (K)

13.11.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Pohjois-Karjalan TE-keskus (K)

- Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus (K)

18.11.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

- Keski-Suomen TE-keskus (K)

25.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Katri Valjakka, maa- ja metsätalousministeriö (K)

27.11.2009

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- MmVM 10/2009 vp

​​​​