HE 206/2013

HE 206/2013

eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Ministeriö: Ympäristöministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 10.12.2013 ympäristövaliokuntaan mietintöä varten

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 11.12.2013

Käsittely päättynyt 18.02.2014 YmVM 1/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

12.12.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

11.02.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Maija Neva, ympäristöministeriö

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- maa- ja metsätalousministeriö (K)

- Suomen Kuntaliitto (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

18.02.2014

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- YmVM 1/2014 vp

​​​​