HE 206/2014

HE 206/2014

eduskunnalle laiksi kielilain 5 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 06.11.2014 perustuslakivaliokuntaan mietintöä varten

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 06.11.2014

Käsittely päättynyt 14.11.2014 PeVM 4/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

05.11.2014

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

Asian ilmoittaminen

11.11.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

12.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kieliasiainneuvos Corinna Tammenmaa, oikeusministeriö (K)

- lakimies Saija Haapalehto, Suomen Kuntaliitto (K)

- folktingssekreterare Markus Österlund, Svenska Finlands folkting (K)

- sakkunnig i förvaltningsärenden Kristina Beijar, Svenska Finlands folkting (K)

- professori Mikael Hidén, (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

14.11.2014

Yleiskeskustelu

- mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVM 4/2014 vp

​​​​