HE 207/2013

HE 207/2013

eduskunnalle laiksi Suomen Teollisuussijoitus Oy -nimisestä valtionyhtiöstä annetun lain muuttamisesta

Ministeriö: Työ- ja elinkeinoministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt talousvaliokuntaan mietintöä varten

Talousvaliokunta

Saapunut: 10.12.2013

Käsittely päättynyt 13.12.2013 TaVM 37/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

10.12.2013

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

11.12.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- elinkeinoministeri Jan Vapaavuori,

- osastopäällikkö Petri Peltonen, työ- ja elinkeinoministeriö

- teollisuusneuvos Janne Känkänen, työ- ja elinkeinoministeriö

- hallitusneuvos Matti Hietanen, työ- ja elinkeinoministeriö

Asian ilmoittaminen

12.12.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Ilpo Nuutinen, valtioneuvoston kanslia

- toimitusjohtaja Juha Marjosola, Suomen Teollisuussijoitus Oy (K)

- johtaja Jouni Hakala, Suomen Teollisuussijoitus Oy

- lakimies Jyrki Valli, Finnvera Oyj

- rahoitusasiantuntija Tommi Toivola, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- elinkeinoasioiden päällikkö, pääekonomisti Olli Koski, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- johtaja Kaija Erjanti, Finanssialan Keskusliitto (K)

- osastopäällikkö Petri Peltonen, työ- ja elinkeinoministeriö

- teollisuusneuvos Janne Känkänen, työ- ja elinkeinoministeriö

- hallitusneuvos Matti Hietanen, työ- ja elinkeinoministeriö

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Yrittäjät (K)

Valmistava keskustelu

Käsittely

13.12.2013

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 13.12.2013

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVM 37/2013 vp

​​​​