HE 208/2009

HE 208/2009

eräiden liikennehallinnon virastouudistukseen liittyvien lakien muuttamisesta sekä laiksi meriliikennetietojen keräämisestä ja meriliikenteen tilastojen laatimisesta

Ministeriö: Liikenne- ja viestintäministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 20.10.2009 liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietintöä varten

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 16.10.2009

Käsittely päättynyt 20.11.2009 LiVM 23/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

21.10.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

21.10.2009

Päätetty jatkokäsittelystä.

22.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Hannu Pennanen, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

04.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- budjettineuvos Esko Tainio, valtiovarainministeriö

- apulaisjohtaja Matti Eronen, Merenkulkulaitos

- johtava lakimies Seppo Kaasinen, Tiehallinto

- yksikön päällikkö Matti Luopa, Ajoneuvohallintokeskus (K)

- apulaisjohtaja Susanna Metsälampi, Ilmailuhallinto

- lakimies Laura Kuistio, Ratahallintokeskus

- lakiasiainjohtaja Petteri Nissilä, Finavia Ilmailulaitos

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Rautatievirasto (K)

10.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Hannu Pennanen, liikenne- ja viestintäministeriö

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

13.11.2009

Valmistava keskustelu

20.11.2009

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVM 23/2009 vp