HE 209/2013

HE 209/2013

eduskunnalle laeiksi valtion virkamieslain ja korkolain 1 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 16.12.2013 hallintovaliokuntaan mietintöä varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 17.01.2014

Käsittely päättynyt 12.02.2014 HaVM 1/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

06.02.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

11.02.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Kirsi Äijälä, valtiovarainministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry (K)

- Palkansaajajärjestö Pardia ry (K)

Ei huomautettavaa:

- oikeusministeriö

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

12.02.2014

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 1/2014 vp

​​​​