HE 21/2006

HE 21/2006

laiksi luottolaitostoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 04.04.2006 talousvaliokuntaan mietintöä varten

Talousvaliokunta

Saapunut: 05.04.2006

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

07.04.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

07.04.2006

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

15.09.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Erkki Sarsa, valtiovarainministeriö (K)

- apulaisjohtaja Jukka Vesala, Rahoitustarkastus (K)

- apulaisjohtaja Liisa Halme, Rahoitustarkastus

- ekonomisti Jyrki Haajanen, Suomen Pankki (K)

- lakimies Reima Letto, Suomen Pankkiyhdistys (K)

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

06.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tutkimuspäällikkö Arttu Juuti, Kilpailuvirasto (K)

- osastonjohtaja Taina Kallio, Osuuspankkikeskus Osk (K)

- yksikön johtaja Heikki Alanen, Nordea Pankki Suomi Oyj (K)

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön kirjallinen lausunto 25.9.2006.

Merkitty saapuneeksi

- valtiovarainministeriön vastinemuistio 27.9.2006 sekä valtiovarainministeriön muistio 25.9.2006.

18.10.2006

Merkitty saapuneeksi

- Rahoitustarkastuksen muistio 16.10.2006.

08.11.2006

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

- Mietintöluonnos

23.11.2006

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 23.11.2006.

12.12.2006

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVM 25/2006 vp

​​​​