HE 21/2009

HE 21/2009

laiksi lääkelain muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 17.03.2009 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 17.03.2009

Käsittely päättynyt 01.04.2009 StVM 8/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

18.03.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

20.03.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Pekka Järvinen, sosiaali- ja terveysministeriö

- lakimies Kirsi Ruuhonen, sosiaali- ja terveysministeriö

- eläinlääkintöneuvos Leena Räsänen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- osastopäällikkö Eija Pelkonen, Lääkelaitos (K)

- osastopäällikkö Pekka Kurki, Lääkelaitos (K)

- tutkimusprofessori Elina Hemminki, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (K)

- osastonjohtaja Tuula Honkanen-Buzalski, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira (K)

25.03.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Tiina Aitlahti, Lääketeollisuus ry (K)

- farmaseuttinen johtaja Sirpa Peura, Suomen Apteekkariliitto ry

- tutkijaprofessori Akseli Hemminki, Helsingin yliopisto (K)

- lakimies Kirsi Ruuhonen, sosiaali- ja terveysministeriö

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Rinnakkaislääketeollisuus ry

27.03.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- läänineläinlääkäri Tapani Parviainen, Etelä-Suomen lääninhallitus

- puheenjohtaja Sanna Hellström, Suomen Eläinlääkäriliitto

- lakimies Kirsi Ruuhonen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK

31.03.2009

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

01.04.2009

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 8/2009 vp

​​​​