HE 21/2012

HE 21/2012

eduskunnalle laiksi rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen ehkäisemisestä ja ratkaisemisesta sekä esitutkinnan ja syytetoimien siirtämisestä Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 10.04.2012 lakivaliokuntaan mietintöä varten

Lakivaliokunta

Saapunut: 10.04.2012

Käsittely päättynyt 24.05.2012 LaVM 5/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

11.04.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

12.04.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Sanna Mikkola, oikeusministeriö (K)

- poliisitarkastaja Antti Simanainen, sisäasiainministeriö (K)

- ylitarkastaja Sampsa Hakala, Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

- rikosylitarkastaja Sanna Palo, keskusrikospoliisi (K)

- asianajaja Satu Wartiovaara, Suomen Asianajajaliitto (K)

13.04.2012

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

25.04.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- rikoskomisario Jari Pynnönen, Helsingin poliisilaitos (K)

- johtava julkinen oikeusavustaja Liisa Vehmas, Julkiset Oikeusavustajat ry (K)

- professori Raimo Lahti, (K)

27.04.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Sanna Mikkola, oikeusministeriö (K)

02.05.2012

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

15.05.2012

Jatkettu valmistava keskustelu

24.05.2012

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 5/2012 vp

​​​​