HE 210/2010

laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 26.10.2010 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 26.10.2010

Käsittely päättynyt 04.03.2011 VaVM 62/2010 vp

Käsittelyvaiheet

29.10.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

29.10.2010

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

04.03.2011

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Valmistunut:

- VaVM 62/2010 vp

Verojaosto

29.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Marja Niiranen, valtiovarainministeriö

- viestintäneuvos Elina Normo, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- viestintäneuvos Asta Virtaniemi, liikenne- ja viestintäministeriö

- lakimies Päivi Rokkanen, Itella Oyj (K)

12.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- verolakimies, VT Jouko Jormalainen, Finanssialan Keskusliitto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Veronmaksajain Keskusliitto (K)

24.11.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Ålands landskapsregering / Ahvenanmaan maakunnan hallitus (K)

25.01.2011

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- valtiovarainministeriö (K)

Epävirallinen keskustelu

- tilannekatsaus

01.02.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- viestintäneuvos Elina Normo, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- viestintäneuvos Asta Virtaniemi, liikenne- ja viestintäministeriö

22.02.2011

Epävirallinen keskustelu

01.03.2011

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.