HE 211/2010

HE 211/2010

laiksi kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Ministeriö: Liikenne- ja viestintäministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 26.10.2010 liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietintöä varten

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 27.10.2010

Käsittely päättynyt 10.12.2010 LiVM 22/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

28.10.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

28.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Eija Maunu, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

16.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yli-insinööri Timo Repo, Opetushallitus (K)

- yksikönpäällikkö Ari Herrala, Liikenteen turvallisuusvirasto (K)

23.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylikomisario Jussi Päivänsalo, Liikkuva poliisi (K)

- koulutusohjelmajohtaja Pekka Ahlgren, Hämeen ammattikorkeakoulu, liikenneopettajakoulutus

- koulutuspäällikkö Antero Lammi, Liikenneturva (K)

- puheenjohtaja Antero Peiponen, Suomen Autokoululiitto

- puheenjohtaja, professori Timo Tervo, Suomen Liikennelääketieteen yhdistys

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry

30.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- VASTINE

- hallitusneuvos Eija Maunu, liikenne- ja viestintäministeriö

- hallitusneuvos Anna-Liisa Tarvainen, liikenne- ja viestintäministeriö

02.12.2010

Valmistava keskustelu

10.12.2010

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVM 22/2010 vp

​​​​