HE 211/2013

eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 05.02.2014 ulkoasiainvaliokuntaan mietintöä varten

Ulkoasiainvaliokunta

Saapunut: 06.02.2014

Käsittely päättynyt 26.03.2014 UaVM 4/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

05.03.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

05.03.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kaupallinen sihteeri Juuso Moisander, ulkoasiainministeriö

- lähetystöneuvos Sami Leino, ulkoasiainministeriö

Merkitty tiedoksi.

26.03.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

- Jaettu mietintöluonnos - versio 0.1

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut: