HE 211/2014

HE 211/2014

eduskunnalle laeiksi ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 11 §:n, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 25 §:n ja opintotukilain 7 §:n muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 04.11.2014 sivistysvaliokuntaan mietintöä varten

Käsittelyyn yhdistettyHE 357/2014

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 05.11.2014

Käsittely päättynyt 17.02.2015 SiVM 21/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

06.11.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

18.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Piritta Sirvio, opetus- ja kulttuuriministeriö

05.12.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- opetusneuvos Ulla Aunola, Opetushallitus (K)

- erityisasiantuntija Maarit Kallio-Savela, Suomen Kuntaliitto (K)

- pääsuunnittelija Ilpo Lahtinen, Kela (K)

- erityisasiantuntija Hanne Paila, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry (K)

11.12.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Inkeri Toikka, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ (K)

- oppisopimusjohtaja Anne Vuorinen, Keudan oppisopimuskeskus (K)

- aluejohtaja Vellu Kilpala, Suomen Icehearts ry (K)

- Diedonde Mawunda, Suomen Icehearts ry

- etsivä nuorisotyöntekijä Riia Venhola, Järvenpään kaupunki (K)

11.12.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry

- Suomen Kansanopistoyhdistys

- Ammatilliset erityisopettajat ry

- AMEO-verkosto

- Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry

12.12.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Ungdomsverkstaden Sveps

14.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- koulutuspoliittinen suunnittelija, KM Sari Kokko, Näkövammaisten Keskusliitto ry (K)

30.01.2015

Päätettiin yhdistää tähän asiaan toisen asian käsittely:

- HE 357/2014 vp

10.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kuntayhtymän johtaja Ilkka Pirskanen, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä (K)

- koulutuskuntayhtymän johtaja, rehtori Reija Lepola, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä (K)

- rehtori Pirjo Kauhanen, Vaasan aikuiskoulutuskeskus (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry

Merkitty saapuneeksi

- opetus- ja kulttuuriministeriön lisäselvitys

11.02.2015

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

17.02.2015

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Todettu asian käsittely valiokunnassa päättyneeksi

​​​​