HE 212/2010

ajokorttilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ministeriö: Liikenne- ja viestintäministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 28.10.2010 liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietintöä varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita: LA 109/2007 vp LA 32/2010 vp LA 42/2010 vp LA 70/2008 vp TPA 40/2010 vp TPA 43/2008 vp TPA 45/2007 vp TPA 47/2009 vp TPA 56/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 27.10.2010

Käsittely päättynyt 10.12.2010 LiVM 23/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

28.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Eija Maunu, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- hallitusneuvos Anna-Liisa Tarvainen, liikenne- ja viestintäministeriö

Asian ilmoittaminen

29.10.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

29.10.2010

Päätetty ryhtyä käsittelemään asiaa.

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 32/2010 vp

11.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- poliisitarkastaja Jari Pajunen, sisäasiainministeriö (K)

- lääkintöneuvos Raija Asola, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- osastonjohtaja Kari Hakuli, Liikenteen turvallisuusvirasto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

- Suomen Mopoauto Oy (K)

16.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylikomisario Jussi Päivänsalo, Liikkuva poliisi (K)

- koulutuspäällikkö Antero Lammi, Liikenneturva (K)

- työsuojelusihteeri Pertti Sulasalmi, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry (K)

- toimitusjohtaja Pasi Nieminen, Autoliitto ry (K)

- liikennepsykologian professori Esko Keskinen, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- valtiovarainministeriö (K)

- ulkoasiainministeriö (K)

- Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

17.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Timo Lindström, Teknisen Kaupan ja Palveluiden Yhdistys (K)

- toimitusjohtaja Harri Nyholm, Suomen Mopoauto Oy (K)

- myyntijohtaja Tomi Kinnunen, Forteco Finland Oy (K)

- Consultant Senior Charlotte du Closel, European Quadricycle League EQUAL

- toimitusjohtaja Heikki Kääriäinen, Linja-autoliitto (K)

- toimitusjohtaja Iiro Lehtonen, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry (K)

- toimitusjohtaja Lauri Säynäjoki, Suomen Taksiliitto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- MP-Kauppiaat ry (K)

17.11.2010

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 109/2007 vp, LA 42/2010 vp, LA 70/2008 vp, TPA 40/2010 vp, TPA 43/2008 vp, TPA 45/2007 vp, TPA 47/2009 vp, TPA 56/2009 vp

Merkitty saapuneeksi

- Liikenneviraston asiantuntija Kari Hakulin lisäselvitys liittyen mopo-opetukseen Rauotsissa ja automaattivaihteistoon liittyvästä erityisehdosta ajokortissa

23.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- koulutusohjelmajohtaja Pekka Ahlgren, Hämeen ammattikorkeakoulu, liikenneopettajakoulutus (K)

- toimitusjohtaja Matti Peltola, Koneyrittäjien liitto (K)

- hallituksen jäsen, professori Timo Tervo, Suomen Liikennelääketieteen yhdistys (K)

- puheenjohtaja Antero Peiponen, Suomen Autokoululiitto (K)

- Timo Mäki, Suomen Motoristit ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistyksen lisäselvitys

24.11.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Kuurojen Liitto (K)

25.11.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Poliisihallitus (K)

30.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- VASTINE

- hallitusneuvos Eija Maunu, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- hallitusneuvos Anna-Liisa Tarvainen, liikenne- ja viestintäministeriö

Merkitty saapuneeksi

- sosiaali- ja terveysministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, sisäasiainministeriön poliisiosasto, opetus- ja kulttuuriministeriö, EQUAL

02.12.2010

Valmistava keskustelu

09.12.2010

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

10.12.2010

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVM 23/2010 vp