HE 212/2013

eduskunnalle laiksi kaupanvahvistajista annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 05.02.2014 maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietintöä varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita: LA 43/2011 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 06.02.2014

Käsittely päättynyt 04.03.2014 MmVM 2/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

07.02.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

21.02.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Jari Salila, oikeusministeriö

- maanmittausneuvos Markku Markkula, Maanmittauslaitos (K)

Kirjaus

21.02.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- maa- ja metsätalousministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Käsittely

28.02.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Jari Salila, oikeusministeriö (K)

04.03.2014

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 43/2011 vp

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- MmVM 2/2014 vp