HE 213/2013

eduskunnalle keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 05.02.2014 lakivaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 05.02.2014 hallintovaliokuntaan lausuntoa varten

Lakivaliokunta

Saapunut: 06.02.2014

Käsittely päättynyt 20.03.2014 LaVM 2/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

05.02.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Tanja Innanen, oikeusministeriö (K)

- poliisitarkastaja Antti Simanainen, sisäministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Jere Lumme, valtiovarainministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sisäministeriön rajavartio-osasto (K)

Asian ilmoittaminen

06.02.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Tuuli Eerolainen, Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

- kihlakunnansyyttäjä, apulaispäällikkö Ulla Oinonen, Itä-Suomen syyttäjänvirasto (K)

- poliisiylitarkastaja Markku Ryymin, Poliisihallitus (K)

- asianajaja Satu Wartiovaara, Suomen Asianajajaliitto (K)

- professori Raimo Lahti, (K)

Käsittely

11.02.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- rikostarkastaja Pekka Vasara, keskusrikospoliisi (K)

13.02.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Helsingin käräjäoikeus (K)

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön ja Poliisihallituksen lisäselvitykset.

14.03.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Tanja Innanen, oikeusministeriö (K)

14.03.2014

Merkitty saapuneeksi lausunto

- HaVL 5/2014 vp

18.03.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

20.03.2014

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 2/2014 vp

Hallintovaliokunta

Saapunut: 05.02.2014

Käsittely päättynyt 12.03.2014 HaVL 5/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

06.02.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

11.02.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Tanja Innanen, oikeusministeriö (K)

- poliisitarkastaja Antti Simanainen, sisäministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Tuuli Eerolainen, Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

- poliisiylitarkastaja Markku Ryymin, Poliisihallitus (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sisäministeriö, rajavartio-osasto (K)

14.02.2014

Merkitty saapuneeksi

- Merkitään valiokunnalle jaetuksi oikeusministeriön 12.2.2014 lausunto lakivaliokunnalle

18.02.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- rikosylitarkastaja Sanna Palo, keskusrikospoliisi (K)

- tulliylitarkastaja Måns Enqvist, Tulli (K)

- asianajaja Satu Wartiovaara, Suomen Asianajajaliitto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- valtiovarainministeriö (K)

- suojelupoliisi (K)

- Helsingin poliisilaitos (K)

20.02.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

- sisäministeriö (K)

27.02.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

12.03.2014

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVL 5/2014 vp