HE 213/2014

HE 213/2014

eduskunnalle laiksi kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä annetun lain kumoamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 04.11.2014 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 05.11.2014

Käsittely päättynyt 18.11.2014 StVM 22/2014 vp

Käsittelyvaiheet

05.11.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

05.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Anne Koskela, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- ylitarkastaja Hanna Nyfors, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- pääsuunnittelija Riikka Peltonen, Kansaneläkelaitos (K)

- erityisasiantuntija Anu Nemlander, Suomen Kuntaliitto (K)

05.11.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

05.11.2014

Valmistava keskustelu

12.11.2014

Jatkettu valmistava keskustelu

13.11.2014

Jatkettu valmistava keskustelu

18.11.2014

Esitelty mietintöluonnos

18.11.2014

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 22/2014 vp

​​​​