HE 214/2005

HE 214/2005

laiksi omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain muuttamisesta

Ministeriö: Ympäristöministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 02.12.2005 ympäristövaliokuntaan mietintöä varten

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 07.12.2005

Käsittely päättynyt 01.03.2006 YmVM 1/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

07.02.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

10.02.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Jorma Pietiläinen, ympäristöministeriö

- ylitarkastaja Tommi Laanti, ympäristöministeriö

- lakimies Martina Kass, Valtiokonttori (K)

- luottoasiantuntija Maritta Rignel, Valtiokonttori

- rahoitusylitarkastaja Tuomas Toivonen, Valtion asuntorahasto

- johtaja Kaija Erjanti, Suomen Pankkiyhdistys (K)

17.02.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kehittämisjohtaja Markku Tahvanainen, ympäristöministeriö

- ylitarkastaja Tommi Laanti, ympäristöministeriö (K)

- ylijohtaja Teuvo Ijäs, Valtion asuntorahasto

21.02.2006

Merkitty saapuneeksi

- ympäristöministeriön lisäselvitys.

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

01.03.2006

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- YmVM 1/2006 vp

​​​​