HE 214/2013

HE 214/2013

eduskunnalle ympäristönsuojelulaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ministeriö: Ympäristöministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 11.02.2014 ympäristövaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 11.02.2014 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 11.02.2014 hallintovaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 11.02.2014 maa- ja metsätalousvaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 11.02.2014 talousvaliokuntaan lausuntoa varten

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 11.02.2014

Käsittely päättynyt 04.06.2014 YmVM 3/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

12.02.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

12.02.2014

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

18.02.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ympäristöministeri Ville Niinistö, ympäristöministeriö (K)

- hallitusneuvos Oili Rahnasto, ympäristöministeriö

- lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn, ympäristöministeriö

20.02.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Pentti Puhakka, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- ylitarkastaja Aimo Aalto, työ- ja elinkeinoministeriö

- johtaja Aino Turpeinen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto (K)

- yksikön päällikkö Juhani Kaakinen, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (K)

- yli-insinööri Heli Antson, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (K)

- asiantuntija Satu Räsänen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- yhteiskuntasuhdepäällikkö Seppo Loikkanen, Neste Oil Oyj (K)

21.02.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Marko Nurmikolu, Suomen Kuntaliitto (K)

- ympäristöpäällikkö Fredrik Blomfelt, Metsäteollisuus ry (K)

- asiantuntija Jukka Makkonen, Energiateollisuus ry (K)

- aluepäällikkö Hannu Salo, Bioenergia ry (K)

- puheenjohtaja Risto Sulkava, Suomen luonnonsuojeluliitto ry

- johtava asiantuntija Ilpo Kuronen, Suomen luonnonsuojeluliitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Kemianteollisuus ry (K)

25.02.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Antti Belinskij, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- palvelupäällikkö Kimmo Silvo, Suomen ympäristökeskus (K)

- lakimies Minna Ojanperä, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- toimitusjohtaja Anu-Maria Sandelin, Suomen Kalankasvattajaliitto ry (K)

- varatoimitusjohtaja Pekka Huttula, Öljyalan Keskusliitto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (K)

- Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (K)

07.03.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ympäristöneuvos Aulikki Alanen, ympäristöministeriö (K)

- ympäristöneuvos Antti Ylitalo, Itä-Suomen aluehallintovirasto (K)

- resurssijohtaja Päivi Peronius, Vapo Oy (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Metsähallitus (K)

- Etelä-Pohjanmaan liitto (K)

- Kymenlaakson liitto (K)

- Oulun Energia Oy (K)

- Valkeakosken Energia Oy (K)

- Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- Teollisuuden palkansaajat TP ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- ympäristöministeriön lisäselvitykset.

12.03.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Jari Keinänen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Kymenlaakson liitto (K)

13.03.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallituksen jäsen Antti Vilkuna, Paikallisvoima ry (K)

- ympäristöpäällikkö Rea Oikkonen, Pohjolan Voima Oy (K)

14.03.2014

Merkitty saapuneeksi

- ympäristöministeriön lisäselvitys.

Merkitty saapuneeksi

- Vapo Oy:n lisäselvitykset.

27.03.2014

Merkitty saapuneeksi

- Suomen luonnonsuojeluliitto ry:n lisäselvitys.

03.04.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Jaana Junnila, ympäristöministeriö (K)

- ympäristöneuvos Ari Saarinen, ympäristöministeriö (K)

- erityisasiantuntija Agneta Nylund, ympäristöministeriö (K)

- erityisasiantuntija Leena Ruokanen, ympäristöministeriö

Merkitty saapuneeksi lausunto

- HaVL 7/2014 vp.

Merkitty saapuneeksi

- ympäristöministeriön lisäselvitykset.

25.04.2014

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 10/2014 vp.

Merkitty saapuneeksi

- Bioenergia ry:n ja Vapo Oy:n yhteinen lisäselvitys.

29.04.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Jari Salila, oikeusministeriö (K)

- hallintoneuvos, oikeustieteen tohtori Kari Kuusiniemi, korkein hallinto-oikeus (K)

- lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn, ympäristöministeriö

- hallitussihteeri Jaana Junnila, ympäristöministeriö (K)

- lakimiesharjoittelija Laura Siili, ympäristöministeriö

06.05.2014

Merkitty saapuneeksi lausunto

- MmVL 18/2014 vp.

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Kaivannaisteollisuus ry (K)

13.05.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Oili Rahnasto, ympäristöministeriö (K)

- hallitussihteeri Jaana Junnila, ympäristöministeriö

- lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn, ympäristöministeriö

16.05.2014

Merkitty saapuneeksi lausunto

- TaVL 19/2014 vp

Merkitty saapuneeksi

- Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:n lisäselvitys.

22.05.2014

Merkitty saapuneeksi

- ympäristöministeriön vastine.

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

23.05.2014

Jatkettu valmistava keskustelu

27.05.2014

Yleiskeskustelu

Merkitty saapuneeksi

- ympäristöministeriön lisäselvitys.

04.06.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- YmVM 3/2014 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 12.02.2014

Käsittely päättynyt 24.04.2014 PeVL 10/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

13.02.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

13.02.2014

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

07.03.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn, ympäristöministeriö (K)

- hallitusneuvos Oili Rahnasto, ympäristöministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Liisa Vanhala, oikeusministeriö (K)

- professori Ari Ekroos, (K)

- apulaisprofessori Juha Lavapuro, (K)

- professori Tuomas Ojanen, (K)

20.03.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Anne Kumpula, (K)

Merkitty saapuneeksi

- ympäristöministeriön lisäselvitys

21.03.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

26.03.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

03.04.2014

Valmistava keskustelu

10.04.2014

Merkitty saapuneeksi

- lausuntoluonnos

Epävirallinen keskustelu

23.04.2014

Yleiskeskustelu

- täydennetty lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

24.04.2014

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

- täydennetty lausuntoluonnos

Valmistunut:

- PeVL 10/2014 vp

Hallintovaliokunta

Saapunut: 12.02.2014

Käsittely päättynyt 01.04.2014 HaVL 7/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

12.02.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

27.02.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Oili Rahnasto, ympäristöministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Sami Kouki, valtiovarainministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Elina Isoksela, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- lakimies Marko Nurmikolu, Suomen Kuntaliitto (K)

04.03.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Aino Turpeinen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto (K)

- yksikön päällikkö Juhani Kaakinen, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristönsuojeluyksikkö (K)

- ylitarkastaja, valvontapäällikkö Unto Ritvanen, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (K)

- Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (K)

- Maaseutuvirasto (K)

- Vaasan hallinto-oikeus (K)

11.03.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Jari Salila, oikeusministeriö (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

13.03.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Vastine

- lainsäädäntöneuvos Oili Rahnasto, ympäristöministeriö (K)

14.03.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen luonnonsuojeluliitto ry (K)

18.03.2014

Jatkettu valmistava keskustelu

21.03.2014

Merkitty saapuneeksi

- ympäristöministeriön lisäselvitys

25.03.2014

Yleiskeskustelu

- Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen, HaVP 25/2014 vp B 3 §

26.03.2014

Jatkettu yleiskeskustelu

27.03.2014

Epävirallinen keskustelu

01.04.2014

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVL 7/2014 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 07.02.2014

Käsittely päättynyt 30.04.2014 MmVL 18/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

11.02.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Oili Rahnasto, ympäristöministeriö (K)

- lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn, ympäristöministeriö

- lainsäädäntöneuvos Antti Belinskij, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- ympäristötarkastaja Seija Virolainen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto (K)

- ympäristölakimies Minna Ojanperä, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry (K)

- toiminnanjohtaja Johan Åberg, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC (K)

- erityisasiantuntija Tapani Veistola, Suomen luonnonsuojeluliitto ry (K)

Asian ilmoittaminen

18.02.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Jenny Fredrikson, Kalatalouden Keskusliitto (K)

- ympäristöpäällikkö Fredrik Blomfelt, Metsäteollisuus ry (K)

- asiantuntija Jukka Makkonen, Energiateollisuus ry (K)

- toimialapäällikkö (turve) Jouko Rämö, Bioenergia ry (K)

- toimitusjohtaja Anu-Maria Sandelin, Suomen Kalankasvattajaliitto ry (K)

- toiminnanjohtaja Ilkka Mäkelä, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry (K)

- erityisasiantuntija Jaakko Silpola, Vapo Oy (K)

Kirjaus

18.02.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- MTT Taloustutkimus (K)

- Elintarviketeollisuusliitto ry (K)

Käsittely

04.03.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- varatoimitusjohtaja Simo Jaakkola, Koneyrittäjien liitto ry (K)

- ympäristösihteeri Kalle Laitinen, Saarijärven kaupunki (K)

Kirjaus

04.03.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Puu- ja erityisalojen liitto ry (K)

- Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) (K)

- Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (K)

Merkitty saapuneeksi

- Energiateollisuus ry:n ja ympäristöministeriön lisäselvitykset.

Käsittely

06.03.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- limnologi Lauri Heitto, Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry (K)

07.03.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Elinkeinoelämän keskusliitto EK (K)

- Metsäntutkimuslaitos (K)

11.03.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ympäristöministeri Ville Niinistö, (K)

- lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn, ympäristöministeriö

- hallitusneuvos Oili Rahnasto, ympäristöministeriö

Kirjaus

11.03.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Oy Alholmens Kraft Ab (K)

Käsittely

26.03.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Kaj Arvonen, Arvo-Tec Oy (K)

- kehitysjohtaja Tapio Kiuru, Arvo-Tec Oy

03.04.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Oili Rahnasto, ympäristöministeriö (K)

- lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn, ympäristöministeriö

Merkitty saapuneeksi

- Arvo-Tec Oy:n lisäselvitys.

04.04.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- ympäristöministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

11.04.2014

Yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos

25.04.2014

Jatkettu yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos

30.04.2014

Jatkettu yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- MmVL 18/2014 vp

Talousvaliokunta

Saapunut: 12.02.2014

Käsittely päättynyt 15.05.2014 TaVL 19/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

12.02.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

12.02.2014

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

13.02.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn, ympäristöministeriö (K)

- hallitussihteeri Jaana Junnila, ympäristöministeriö

- asiantuntija Satu Räsänen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- asiantuntija Jukka Makkonen, Energiateollisuus ry (K)

- ympäristöpäällikkö Fredrik Blomfelt, Metsäteollisuus ry (K)

- toimialapäällikkö Jouko Rämö, Bioenergia ry (K)

- aluepäällikkö Hannu Salo, Bioenergia ry

20.02.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Pentti Puhakka, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- ylitarkastaja Aimo Aalto, työ- ja elinkeinoministeriö

- johtaja Tarja Savea-Nukala, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (K)

- liiketoiminnan operatiivinen johtaja Satu Helynen, Teknologian tutkimuskeskus VTT (K)

- elinkeino- ja ympäristöpoliittinen asiantuntija Henrik Haapajärvi, Ammattiliitto Pro ry

- erityisasiantuntija Jaakko Silpola, Vapo Oy (K)

- yhteiskuntasuhdepäällikkö Seppo Loikkanen, Neste Oil Oyj (K)

- toiminnanjohtaja Anni Mikkonen, Suomen Tuulivoimayhdistys ry (K)

25.02.2014

Merkitty saapuneeksi

- Teollisuuden Palkansaajat TP ry:n lisäselvitys 21.2.2014

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

04.03.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Roger Holm, Oy Alholmens Kraft Ab (K)

- lakimies Minna Ojanperä, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- energia- ja ympäristöpäällikkö Helena Kivi-Koskinen, Ruukki Metals Oy (K)

- lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn, ympäristöministeriö

- hallitusneuvos Oili Rahnasto, ympäristöministeriö

13.03.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ympäristöministeri Ville Niinistö, (K)

- lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn, ympäristöministeriö

- hallitussihteeri Jaana Junnila, ympäristöministeriö

- ympäristöpäällikkö Rea Oikkonen, Pohjolan Voima Oy (K)

- toimitusjohtaja Antti Vilkuna, Kanteleen Voima Oy (K)

- toimitusjohtaja Heikki Karppimaa, Turveruukki Oy (K)

- liiketoimintajohtaja Pertti Vanhala, Oulun Energia (K)

- varatoimitusjohtaja Simo Jaakkola, Koneyrittäjien liitto ry (K)

18.03.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen luonnonsuojeluliitto ry (K)

06.05.2014

Merkitty saapuneeksi

- Metsäteollisuus ry:n lisäselvitys 27.3.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Oili Rahnasto, ympäristöministeriö (K)

- lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn, ympäristöministeriö

Valmistava keskustelu

08.05.2014

Jatkettu valmistava keskustelu

15.05.2014

Yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos 15.5.2014

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVL 19/2014 vp

​​​​