HE 214/2014

HE 214/2014

eduskunnalle laiksi asuntosäästöpalkkiolain 3 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Ympäristöministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 04.11.2014 ympäristövaliokuntaan mietintöä varten

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 04.11.2014

Käsittely päättynyt 20.11.2014 YmVM 14/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

05.11.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

05.11.2014

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

18.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Jorma Pietiläinen, ympäristöministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Finanssialan Keskusliitto (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

20.11.2014

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

​​​​