HE 215/2006

HE 215/2006

laiksi perusopetuslain muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 25.10.2006 sivistysvaliokuntaan mietintöä varten

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 26.10.2006

Käsittely päättynyt 01.02.2007 SiVM 20/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

26.10.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

23.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Eeva-Riitta Pirhonen, opetusministeriö

- pääsihteeri Juha Makkonen, Suomen Lukiolaisten Liitto ry (K)

19.01.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ohjelmajohtaja Seppo Niemelä, oikeusministeriö

- opetusneuvos Jorma Kauppinen, Opetushallitus (K)

- erityisasiantuntija Esa Iivonen, Mannerheimin Lastensuojeluliitto (K)

23.01.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Juha Henriksson, Suomen Kuntaliitto (K)

- erityisasiantuntija Riitta Sarras, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry (K)

- toiminnanjohtaja Pirjo Somerkivi, Suomen Vanhempainliitto ry (K)

26.01.2007

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Kuntaliiton lisäselvitys 23.1.2007.

- Suomen Kuntaliitto (K)

26.01.2007

Epävirallinen keskustelu

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Kuntaliiton lisäselvitys 23.1.2007.

- Suomen Kuntaliitto (K)

01.02.2007

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- SiVM 20/2006 vp

​​​​