HE 215/2014

eduskunnalle yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 06.11.2014 lakivaliokuntaan mietintöä varten

Lakivaliokunta

Saapunut: 07.11.2014

Käsittely päättynyt 17.12.2014 LaVM 18/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

11.11.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

11.11.2014

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

12.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Anne Hartoneva, oikeusministeriö (K)

- erityisasiantuntija Pia Andersson, Rikosseuraamuslaitos (K)

- valtionsyyttäjä Christian Lundqvist, Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

- poliisitarkastaja Matti Högman, Poliisihallitus (K)

- toimitusjohtaja Olavi Kaukonen, A-klinikkasäätiö (K)

12.11.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sisäministeriö (K)

- Suomen Kuntaliitto (K)

13.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- käräjätuomari Outi Nokso-Koivisto, Espoon käräjäoikeus (K)

- apulaispäällikkö, kihlakunnansyyttäjä Eija Velitski, Helsingin syyttäjänvirasto

- lakimies Merja Santala, Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto (K)

- rikosseuraamusesimies Heidi Lind, Helsingin yhdyskuntaseuraamustoimisto (K)

- asiamiessosiaalityöntekijä Marjatta Kaurala, Kriminaalihuollon tukisäätiö KRITS (K)

19.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallinto-oikeustuomari Ulla-Maarit Heljasvuo, Hämeenlinnan hallinto-oikeus (K)

- rikoskomisario Kimmo Hyvärinen, Itä-Uudenmaan poliisilaitos (K)

- asianajaja Miikka Hakanen, Suomen Asianajajaliitto (K)

- professori Raimo Lahti, (K)

19.11.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Itä-Suomen hovioikeus (K)

02.12.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Anne Hartoneva, oikeusministeriö (K)

02.12.2014

Merkitty saapuneeksi

- asianajaja Miikka Hakasen lisäselvitys.

03.12.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

12.12.2014

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön lisäselvitykset.

17.12.2014

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

17.12.2014

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön lisäselvitys.

Valmistunut:

- LaVM 18/2014 vp