HE 216/2006

laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 18 §:n

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 25.10.2006 sivistysvaliokuntaan mietintöä varten

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 26.10.2006

Käsittely päättynyt 05.12.2006 SiVM 16/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Käsittely

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Asian ilmoittaminen

26.10.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

30.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Lauri Liusvaara, opetusministeriö

01.12.2006

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

05.12.2006

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- SiVM 16/2006 vp