HE 216/2008

HE 216/2008

ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla tehdyn yleissopimuksen sekä siihen liittyvien ihmisten toisintamisen kieltämisestä ja ihmisalkuperää olevien elinten ja kudosten siirroista tehtyjen lisäpöytäkirjojen hyväksymisestä sekä laeiksi niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja rikoslain 11 luvun 11 §:n ja 47 luvun 3 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Ulkoasiainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 05.02.2009 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 05.02.2009 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 06.02.2009

Käsittely päättynyt 23.09.2009 StVM 25/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

06.02.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

10.06.2009

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 20/2009 vp

09.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lähetystöneuvos Jaakko Halttunen, ulkoasiainministeriö (K)

- lääkintöneuvos Terhi Hermanson, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Ilari Hannula, oikeusministeriö (K)

- opetusneuvos Erja Heikkinen, opetusministeriö (K)

- pääsihteeri Aira Pihlainen, Valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta (ETENE) (K)

11.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Jussi Holmalahti, Valvira, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (K)

- tutkimusprofessori Helena Kääriäinen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

15.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Raimo Lahti, Helsingin yliopisto (K)

- varatoiminnanjohtaja Risto Ihalainen, Suomen Lääkäriliitto ry (K)

- biologi Sirpa Mäkinen, Väestöliitto

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Vammaisfoorumi ry

18.09.2009

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

23.09.2009

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 25/2009 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 05.02.2009

Käsittely päättynyt 09.06.2009 PeVL 20/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

10.02.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

17.02.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lähetystöneuvos Jaakko Halttunen, ulkoasiainministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Camilla Busck-Nielsen, oikeusministeriö (K)

- lääkintöneuvos Terhi Hermanson, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

- professori Raimo Lahti, (K)

19.02.2009

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

09.06.2009

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 20/2009 vp

​​​​