HE 216/2009

HE 216/2009

laeiksi palvelujen tarjoamisesta, rajat ylittävästä kieltomenettelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja Kuluttajavirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Työ- ja elinkeinoministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 20.10.2009 talousvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 20.10.2009 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan lausuntoa varten

Talousvaliokunta

Saapunut: 21.10.2009

Käsittely päättynyt 25.11.2009 TaVM 22/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

21.10.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

21.10.2009

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

06.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Antti Riivari, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- kehitysjohtaja Maija Puomila, Kuluttajavirasto (K)

- tutkimuspäällikkö Arttu Juuti, Kilpailuvirasto (K)

- ylijohtaja Eero Mantere, Patentti- ja rekisterihallitus (K)

- ylitarkastaja Marko Peltonen, Etelä-Suomen lääninhallitus (K)

10.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen, oikeusministeriö (K)

- asiantuntija Niina Harjunheimo, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- johtaja Antti Neimala, Suomen Yrittäjät (K)

- osastopäällikkö Marja-Liisa Peltola, Keskuskauppakamari (K)

- elinkeinopoliittinen asiantuntija Pia Björkbacka, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- hallitusneuvos Antti Riivari, työ- ja elinkeinoministeriö

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Kuluttajaliitto ry (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

20.11.2009

Merkitty saapuneeksi lausunto

- StVL 19/2009 vp

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Antti Riivari, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- ylitarkastaja Mikko Holm, työ- ja elinkeinoministeriö

25.11.2009

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 24.11.2009

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVM 22/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 20.10.2009

Käsittely päättynyt 17.11.2009 StVL 19/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

21.10.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

05.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Antti Riivari, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- hallitussihteeri Hanna Kiiskinen, sosiaali- ja terveysministeriö

- lakimies Johanna Karlström, Suomen Kuntaliitto (K)

- elinkeinopoliittinen asiantuntija Aino Närkki, Sosiaalialan Työnantaja- ja Toimialaliitto (K)

10.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- eurooppalaisen terveyspolitiikan asiantuntija Mervi Kattelus, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto (K)

12.11.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- Valvira, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

17.11.2009

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVL 19/2009 vp