HE 216/2010

postilaiksi sekä Maailman postiliiton yleissopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi

Ministeriö: Liikenne- ja viestintäministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 27.10.2010 liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 27.10.2010 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita: LA 12/2010 vp TPA 10/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 28.10.2010

Käsittely päättynyt 01.03.2011 LiVM 28/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

29.10.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

29.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- viestintäneuvos Elina Normo, liikenne- ja viestintäministeriö

- viestintäneuvos Asta Virtaniemi, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

09.11.2010

Päätetty jatkokäsittelystä.

10.11.2010

Päätetty jatkokäsittelystä.

11.11.2010

Päätetty jatkokäsittelystä.

18.11.2010

Merkitty saapuneeksi

- LVM:n kirje

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Päivittäistavarakauppa ry (K)

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 12/2010 vp, TPA 10/2010 vp

Merkitty saapuneeksi

- LVM:n lisäselvitys koskien lainvalmistelua Belgiassa

19.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- budjettineuvos Esko Tainio, valtiovarainministeriö (K)

- lainsäädäntösihteeri Liisa Vanhala, oikeusministeriö (K)

- johtaja Johanna Juusela, Viestintävirasto (K)

- yksikön päällikkö Marja Lehtimäki, Viestintävirasto

- tutkimuspäällikkö Ari Ahonen, Kilpailuvirasto (K)

- lakimies Mika Hakamäki, Kuluttajavirasto (K)

- toimitusjohtaja Jukka Alho, Itella Oyj (K)

- johtaja Petri Aaltonen, Itella Oyj

- puheenjohtaja Esa Vilkuna, Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- valtakunnallinen vammaisneuvosto VANE (K)

- Huoltovarmuuskeskus (K)

- Kansaneläkelaitos (K)

- Keskuskauppakamari (K)

- Keski-Suomen liitto (K)

- Pohjois-Karjalan maakuntaliitto (K)

- Suomen Kuluttajaliitto (K)

25.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- verolakimies Jouko Jormalainen, Finanssialan Keskusliitto (K)

- toimitusjohtaja Håkan Gabrielsson, Viestinnän Keskusliitto (K)

- liittojohtaja Mikko Hoikka, Aikakauslehtien Liitto ry (K)

- toimitusjohtaja Clarisse Berggårdh, Sanoma Magazines Finland Oy (K)

- toimitusjohtaja Pekka Soini, Sanoma News Oy

- toiminnanjohtaja Hanna Kaisa Hellsten, Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry. (K)

Merkitty saapuneeksi

- Viestintäviraston lisäselvitys, Itellan lisäselvitys

26.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi, Keskisuomalainen Oyj (K)

- liiketoiminta-alueen johtaja Erkki Summanen, Keskisuomalainen Oyj

- asianajaja Ilkka Aalto-Setälä, Janton Oy (K)

- toimitusjohtaja Esko Ranto, Kustannus Demari Oy (K)

- toimitusjohtaja Lasse Autio, Suomen Suoramainonta Oy

- hallintopäällikkö Timo Koskinen, Suomen Taksiliitto (K)

- lainopillinen asiamies Tiina Toivonen, Suomen Yrittäjät (K)

- asiamies Ilkka Poutanen, Päivittäistavarakauppa ry (K)

- toimitusjohtaja Seppo Kiviaho, Suomen Asiamiesyrittäjät ry (SAMY ry) (K)

- aluepäällikkö Jari Paavola, Suomen Asiamiesyrittäjät ry (SAMY ry) (K)

01.12.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Hanna-Liisa Hammarén, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry (K)

- Päälakimies Anu Kärkkäinen, Suomen Kiinteistöliitto ry (K)

- erityisasiantuntija Jarkko Huovinen, Suomen Kuntaliitto (K)

- puheenjohtaja Ole Norrback, Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry (K)

- alueellinen pääluottamusmies Satu Ollikainen, Itella Oyj, palvelutuotanto Etelä-Suomi (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- FiCom (K)

- Ålands landskapsregering (K)

- Lapin liitto (K)

07.12.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Tuomas Ojanen, (K)

08.12.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vastine

- viestintäneuvos Asta Virtaniemi, liikenne- ja viestintäministeriö

- viestintäneuvos Elina Normo, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

12.01.2011

Merkitty saapuneeksi

- LVM:n vastine professori Ojasen asiantuntijalausuntoon

27.01.2011

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Asiamiesyrittäjät ry:n lisäselvitys

04.02.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- viestintäneuvos Elina Normo, liikenne- ja viestintäministeriö

- viestintäneuvos Asta Virtaniemi, liikenne- ja viestintäministeriö

- paikallislehtineuvottelukunnan puheenjohtaja, päätoimittaja Arto Henrikson, Sanomalehtien Liitto (K)

Epävirallinen keskustelu

09.02.2011

Epävirallinen keskustelu

18.02.2011

Epävirallinen keskustelu

Merkitty saapuneeksi

- Itella Oyj:n lisäselvitys 17.2.2011.

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 56/2010 vp

22.02.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kaupunginjohtaja Folke Öhman, Länsi-Turunmaan kaupunki (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Merkitty saapuneeksi lausunto

- LVM:n vastine lausuntoon PeVL 56/2010 vp - HE 216/2010 vp.

Merkitty saapuneeksi

- LVM:n lisäselvityksenä Tanskan postilaki.

25.02.2011

Yleiskeskustelu

Merkitty saapuneeksi

- LVM:n muistio Postinjakelu saaristoalueilla, 24.2.2011.

Merkitty saapuneeksi

- LVN:n lisäselvitys Tanskan postilain implementoinnista, 24.2.2011.

01.03.2011

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVM 28/2010vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 28.10.2010

Käsittely päättynyt 18.02.2011 PeVL 56/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

29.10.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

29.10.2010

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

10.12.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- viestintäneuvos Elina Normo, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- viestintäneuvos Asta Virtaniemi, liikenne- ja viestintäministeriö

- lainsäädäntöneuvos Liisa Vanhala, oikeusministeriö (K)

- oikeustieteen tohtori, dosentti Pekka Länsineva, (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

18.02.2011

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 56/2010 vp