HE 216/2013

HE 216/2013

eduskunnalle laiksi rikoslain 20 luvun muuttamisesta

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 11.02.2014 lakivaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 11.02.2014 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita:LA 31/2013

Lakivaliokunta

Saapunut: 12.02.2014

Käsittely päättynyt 24.04.2014 LaVM 4/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

13.02.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

20.02.2014

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 31/2013 vp

05.03.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Jukka Lindstedt, oikeusministeriö (K)

- poliisitarkastaja Antti Simanainen, sisäministeriö (K)

- oikeusneuvos Marjut Jokela, korkein oikeus (K)

- valtionsyyttäjä Anu Mantila, Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

06.03.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hovioikeudenneuvos Sakari Laukkanen, Rovaniemen hovioikeus (K)

- käräjätuomari Tuula Lehto, Pirkanmaan käräjäoikeus (K)

- poliisitarkastaja Vesa Tikkala, Poliisihallitus (K)

- tulosjohtaja Pauli Nieminen, Rikosseuraamuslaitos (K)

12.03.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- sukupuoleen ja seksuaalisuuteen perustuvan syrjinnän asiantu Tiina Oikarinen, Amnesty International Suomen osasto ry (K)

- professori Raimo Lahti, (K)

- professori Kimmo Nuotio, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Johanna Niemi, (K)

18.03.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääsihteeri Olli Joensuu, Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry (K)

- johtava asiantuntija Esa Iivonen, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry (K)

- projektipäällikkö Tanja Auvinen, Exit - pois prostituutiosta ry (K)

20.03.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- asianajaja Juha-Pekka Hippi, Suomen Asianajajaliitto (K)

20.03.2014

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 6/2014 vp

01.04.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Jukka Lindstedt, oikeusministeriö (K)

01.04.2014

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Asianajajaliitto ry:n lisäselvitys

04.04.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

04.04.2014

Valmistava keskustelu

22.04.2014

Yleiskeskustelu

24.04.2014

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 4/2014 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 12.02.2014

Käsittely päättynyt 19.03.2014 PeVL 6/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

13.02.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

13.02.2014

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

25.02.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Jukka Lindstedt, oikeusministeriö (K)

- professori Mikael Hidén, (K)

- oikeustieteen tohtori Sakari Melander, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeustieteen tohtori Mikael Koillinen, (K)

Epävirallinen keskustelu

28.02.2014

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön lisäselvitys

Pyydetty lisäselvitys:

- Oikeuspoliittiselta tutkimuslaitokselta rikostilastotietoja

Valmistava keskustelu

04.03.2014

Merkitty saapuneeksi

- Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen lisäselvitys

Jatkettu valmistava keskustelu

19.03.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 6/2014 vp

​​​​