HE 217/2005

laeiksi sairausvakuutuslain 2 luvun 6 §:n ja 15 luvun 2 §:n sekä

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 12.12.2005 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 13.12.2005

Käsittely päättynyt 21.02.2006 StVM 4/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

07.02.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Ennakkokäsittely

14.02.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Virpi Korhonen, sosiaali- ja terveysministeriö

- kehittämispäällikkö Tomi Ståhl, Kansaneläkelaitos (K)

16.02.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- asiantuntija Vesa Rantahalvari, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

- sosiaalipoliittinen asiantuntija Pirjo Väänänen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- työmarkkina-asiamies Merja Berglund, Suomen Yrittäjät

- pääsihteeri Jouko Vasama, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry (K)

17.02.2006

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Käsittely

21.02.2006

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 4/2006 vp