HE 217/2014

HE 217/2014

eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 06.11.2014 perustuslakivaliokuntaan mietintöä varten

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 06.11.2014

Käsittely päättynyt 27.11.2014 PeVM 5/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

11.11.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

11.11.2014

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

21.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Janina Groop-Bondestam, oikeusministeriö (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Ålands landskapsregering / Ahvenanmaan maakunnan hallitus (K)

Epävirallinen keskustelu

27.11.2014

Yleiskeskustelu

- mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

27.11.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistunut:

- PeVM 5/2014 vp

​​​​