HE 218/2010

HE 218/2010

laiksi tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 26.10.2010 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 27.10.2010

Käsittely päättynyt 01.12.2010 StVM 42/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

27.10.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

25.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Inka Hassinen, sosiaali- ja terveysministeriö

- johtava esittelijä Petteri Immonen, Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta (K)

- puheenjohtaja Silja Romo, Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta (K)

- toimistopäällikkö Olli Häkkinen, Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta

- vakuutusoikeustuomari Olli Olanterä, vakuutusoikeus (K)

- lakimies Jarmo Pätäri, Akava ry

- lainopillinen asiamies Markus Äimälä, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

- päälakimies Timo Koskinen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

- lainopillinen asiamies Risto Tuominen, Suomen Yrittäjät (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö

- Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

30.11.2010

Merkitty saapuneeksi

- sosiaali- ja terveysministeriön vastine

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

01.12.2010

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 42/2010 vp