HE 219/2009

laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta

Ministeriö: Työ- ja elinkeinoministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 20.10.2009 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietintöä varten

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 21.10.2009

Käsittely päättynyt 03.12.2009 TyVM 12/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

21.10.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

06.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Nico Steiner, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- asiantuntija Mikko Räsänen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

- kehityspäällikkö Maijaliisa Takanen, Eläketurvakeskus

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- Akava ry (K)

- Suomen Merimies-Unioni SMU ry (K)

- Suomen Yrittäjät ry (K)

10.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Timo Virtanen, Pirkanmaan työ- ja elinkeinokeskus

- II puheenjohtaja Kyösti Suokas, Rakennusliitto ry (K)

- lakimies Heli Ahokas, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

- lakimies Anu-Tuija Lehto, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

11.11.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- työ- ja elinkeinoministeriö

19.11.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- työ- ja elinkeinoministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

25.11.2009

Merkitty saapuneeksi

- työ- ja elinkeinoministeriön lisäselvitys 25.11.2009

27.11.2009

Yleiskeskustelu

01.12.2009

Jatkettu yleiskeskustelu

03.12.2009

Merkitty saapuneeksi

- työ- ja elinkeinoministeriön lisäselvitys 3.12.2009

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVM 12/2009 vp