HE 219/2013

eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 05.02.2014 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 06.02.2014

Käsittely päättynyt 25.02.2014 StVM 1/2014 vp

Käsittelyvaiheet

06.02.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

06.02.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Pekka Järvinen, sosiaali- ja terveysministeriö

- lakimies Marja Penttilä, sosiaali- ja terveysministeriö

- yksikön johtaja Marina Lindgren, Kansaneläkelaitos (K)

- tietohallintojohtaja Juha-Pekka Nenonen, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea (K)

- kehittämispäällikkö Vesa Jormanainen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (K)

- johtaja Jussi Holmalahti, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) (K)

- erityisasiantuntija Laura Kiviharju, Viestintävirasto (K)

06.02.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

12.02.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Kauko Hartikainen, Suomen Kuntaliitto (K)

- toiminnanjohtaja Matti Pöyry, Suomen Hammaslääkäriliitto ry (K)

- johtaja Heikki Pärnänen, Suomen Lääkäriliitto ry (K)

12.02.2014

Ei huomautettavaa:

- SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry

18.02.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- budjettineuvos Outi Luoma-aho, valtiovarainministeriö

- farmaseuttinen johtaja Sirpa Peura, Suomen Apteekkariliitto ry (K)

- yhteiskuntapoliittinen asiamies Pirjo Lukkari, Suomen Farmasialiitto ry (K)

18.02.2014

Merkitty saapuneeksi

- Kuntaliiton asiantuntijakuulemisen 12.2.2014 lisäselvitys.

18.02.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Lääketeollisuus ry (K)

- Väestörekisterikeskus (K)

19.02.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Pekka Järvinen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

19.02.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

19.02.2014

Valmistava keskustelu

25.02.2014

Esitelty mietintöluonnos

25.02.2014

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 1/2014 vp