HE 22/2003

laeiksi työsopimuslain 4 luvun 4 §:n ja merimieslain 32 b §:n muuttamisesta

Ministeriö: Työministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 11.06.2003 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietintöä varten

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 11.06.2003

Käsittely päättynyt 24.09.2003 TyVM 1/2003 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

03.09.2003

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

03.09.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Tarja Kröger, työministeriö

- vanhempi hallitussihteeri Sirpa Kaittola, sosiaali- ja terveysministeriö

- johtaja Eeva-Riitta Pirhonen, opetusministeriö

Jatkettu I käsittely

05.09.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- sosiaalipoliittinen sihteeri Mirja Janérus, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

- asiantuntijalääkäri Riitta Työläjärvi, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

- lakimies Jaana Meklin, Akava ry

- asiamies Markus Äimälä, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto TT ry

- asiamies Mirja-Maija Tossavainen, Palvelutyönantajat ry

- lainopillinen asiamies Risto Tuominen, Suomen Yrittäjät

- neuvottelupäällikkö Ulla-Riitta Parikka, Kunnallinen työmarkkinalaitos

Merkitty saapuneeksi

- Valtion työmarkkinalaitos

09.09.2003

Merkitty saapuneeksi

- OPM:n kirjallinen lausunto

12.09.2003

Merkitty saapuneeksi

- Hallitusneuvos Eeva-Riitta Pirhonen

Pyydetty kirjallinen lausunto:

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

19.09.2003

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

Merkitty saapuneeksi

- OPM, TM

23.09.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- asiantuntijalääkäri Riitta Työläjärvi, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

- asiamies Markus Äimälä, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto TT ry

- asiamies Mirja-Maija Tossavainen, Palvelutyönantajat ry

Merkitty saapuneeksi

- Akava, SAK

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

24.09.2003

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVM 1/2003