HE 22/2008

HE 22/2008

huumausainelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 11.03.2008

Käsittely päättynyt 27.03.2008 StVM 5/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

13.03.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

13.03.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Ismo Tuominen, sosiaali- ja terveysministeriö

- lainsäädäntöneuvos Håkan Stoor, oikeusministeriö (K)

- ylitarkastaja Hanna Vuojela, valtiovarainministeriö (K)

- lakimies Heidi Laurila, Terveydenhuollon oikeusturvakeskus (K)

- yliproviisori Sami Paaskoski, Lääkelaitos (K)

14.03.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tulosaluejohtaja Pekka Hakkarainen, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (K)

- ylilääkäri Kimmo Kuoppasalmi, Kansanterveyslaitos (K)

- farmaseuttinen johtaja Sirpa Peura, Suomen Apteekkariliitto ry (K)

- tulliylitarkastaja Juha Vilkko, Tullihallitus (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Pyydetty kirjallinen lausunto:

- sosiaali- ja terveysministeriön vastine

26.03.2008

Merkitty saapuneeksi

- sosiaali- ja terveysministeriön vastine

Valmistava keskustelu

27.03.2008

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 5/2008 vp

​​​​