HE 22/2014

eduskunnalle laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista sekä eräiksi siihen

Ministeriö: Sisäasiainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 09.04.2014 hallintovaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 09.04.2014 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 09.04.2014

Käsittely päättynyt 06.03.2015 HaVM 57/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

10.04.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

24.09.2014

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 22/2014 vp

26.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Timo Kerttula, sisäministeriö (K)

- poliisijohtaja Seppo Kolehmainen, Poliisihallitus (K)

02.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Jarmo Mikkonen, Suomen Vartioliikkeitten Liitto ry (K)

- toimitusjohtaja Timo Rasimus, Turva-alan yrittäjät ry (K)

- lakimies, varatuomari Roger Lehtonen, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry (K)

- toimitusjohtaja, varatuomari Mikael Söderlund, Suomen Turvaurakoitsijaliitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- Itä-Suomen yliopisto (K)

- Turvallisuusalan ammattiliitto ry (K)

Ei huomautettavaa:

- opetus- ja kulttuuriministeriö

Merkitty saapuneeksi

- sisäministeriön lisäselvitys

03.10.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Poliisihallitus (K)

07.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Tuomo Knuuti, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- neuvottelupäällikkö Jyrki Sinkkonen, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Itä-Suomen aluehallintovirasto (K)

- tietosuojavaltuutettu (K)

- Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- Finanssialan Keskusliitto FK ry (K)

- Satamaliitto ry (K)

10.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- oikeusasiamiehensihteeri Mikko Eteläpää, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- korkein hallinto-oikeus (K)

- keskusrikospoliisi (K)

- Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

- Tulli (K)

- Poliisiammattikorkeakoulu (K)

- Suomen Kuntaliitto (K)

- Helsingin kaupunki (K)

- Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry (K)

- Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) (K)

- Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry (K)

- Kaupan liitto (K)

14.10.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry (K)

- Palkansaajajärjestö Pardia ry (K)

- Poliisi-, ulosotto-, syyttäjä- ja maistraattilakimiesten edunvalvontajärjestö PUSH ry (K)

Ei huomautettavaa:

- Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry

22.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Marietta Keravuori-Rusanen, oikeusministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi

- sisäministeriön kirjallinen vastine 14.10. mennessä saapuneisiin asiantuntijalausuntoihin

06.11.2014

Merkitty saapuneeksi

- sisäministeriön vastine oikeusministeriön lausuntoon.

04.03.2015

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

05.03.2015

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- vastine

- sisäministeriö (K)

Yleiskeskustelu

06.03.2015

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 57/2014 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 09.04.2014

Käsittely päättynyt 23.09.2014 PeVL 22/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

10.04.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

10.04.2014

Epävirallinen keskustelu

30.04.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Timo Kerttula, sisäministeriö (K)

- professori Mikael Hidén, (K)

- apulaisprofessori Juha Lavapuro, (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori (emeritus) Teuvo Pohjolainen, (K)

11.06.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

17.06.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

03.09.2014

Jatkettu valmistava keskustelu

17.09.2014

Merkitty saapuneeksi

- lausuntoluonnos

18.09.2014

Yleiskeskustelu

- 17.9.2014 esitelty lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

23.09.2014

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

- täydennetty lausuntoluonnos

Valmistunut:

- PeVL 22/2014 vp