HE 220/2004

laeiksi vakuutusedustuksesta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 09.11.2004 talousvaliokuntaan mietintöä varten
Talousvaliokunta lähettänyt 16.02.2005 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Talousvaliokunta

Saapunut: 10.11.2004

Käsittely päättynyt 08.06.2005 TaVM 12/2005 vp

Käsittelyvaiheet

11.11.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

11.11.2004

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

Jatkettu I käsittely

10.02.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaisosastopäällikkö Katriina Lehtipuro, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- ylimatemaatikko Leena Väänänen, sosiaali- ja terveysministeriö

- lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen, oikeusministeriö (K)

- erikoistutkija Liisa Vuorio, Kilpailuvirasto (K)

- apulaisjohtaja Outi Haunio-Rudanko, Kuluttajavirasto

- johtaja Erja Rautanen, Vakuutusvalvontavirasto (K)

- päälakimies Markku Sorvari, Vakuutusvalvontavirasto

- lakimies Mikko Määttä, Vakuutusvalvontavirasto (K)

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Rahoitusyhtiöiden Yhdistyksen kirjallinen lausunto.

11.02.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Matti Leppälä, Työeläkevakuuttajat TELA ry (K)

- varatuomari Petri Heikkinen, Lähivakuutus-ryhmän Keskusliitto ry (K)

- johtaja Irene Luukkonen, Kuluttajien vakuutustoimisto (K)

15.02.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Jorma Hakonen, Suomen Vakuutusmeklariliitto ry (K)

- asianajaja Hannu Rintala, Suomen Vakuutusmeklariliitto ry

- vakuutusmeklari Kirsti Toikka, KB-Order Oy (K)

- asiakasyhteysjohtaja Sini Kivihuhta, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

16.02.2005

Pyydetty lausunto:

- HE 220/2004 vp - PeV

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Kuluttajaliiton kirjallinen lausunto.

31.03.2005

Merkitty saapuneeksi

- sosiaali- ja terveysministeriön selvitys.

05.04.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Lea Mäntyniemi, Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto ry (K)

- asiantuntija Vesa Rantahalvari, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

- lainopillinen asiamies Riikka Tähtivuori, Suomen Yrittäjät (K)

- varatoimitusjohtaja Pekka Niemi, Autoalan Keskusliitto AKL ry (K)

- konsernijuristi Eila Sillanpää, Suomen Huolintaliikkeiden Liitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- Life Invest Oy:n kirjallinen lausunto.

19.04.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Tarja Kotkavuo, valtiovarainministeriö (K)

- ylitarkastaja Merja Hartikka-Simula, Verohallitus (K)

- toimitusjohtaja Juhani Talvia, Vakuutusyhtiö AIG Europe S.A.

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Yrittäjien kirjallinen lausunto.

Merkitty saapuneeksi

- Transposition of the directive on insurance mediation (IMD)

29.04.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaisosastopäällikkö Katriina Lehtipuro, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

03.05.2005

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

11.05.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Kari S. Tikka,

- professori Matti Rudanko, (K)

- kauppatieteiden lisensiaatti Matti Purasjoki, (K)

12.05.2005

Merkitty saapuneeksi

- sosiaali- ja terveysministeriön selvitys 10.5.2005.

Yleiskeskustelu

18.05.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Erja Rautanen, Vakuutusvalvontavirasto

- ylitarkastaja Johanna Kummala, Vakuutusvalvontavirasto

26.05.2005

Merkitty saapuneeksi

- Vakuutusvalvontaviraston muistio 23.5.2005.

01.06.2005

Jatkettu yleiskeskustelu

02.06.2005

Merkitty saapuneeksi

- Sosiaali- ja terveysministeriön muistio 1.6.2005.

07.06.2005

Jatkettu yleiskeskustelu

II käsittely

08.06.2005

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 8.6.2005

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVM 12/2005 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 17.02.2005

Käsittely päättynyt 30.03.2005 PeVL 9/2005 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

18.02.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

09.03.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen, oikeusministeriö (K)

- apulaisosastopäällikkö Katriina Lehtipuro, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- oikeustieteen tohtori, dosentti Pekka Länsineva, (K)

- professori Mikael Hidén, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

Merkitty saapuneeksi

- Suomen vakuutusmeklariliiton kirjalliset lausunnot.

Jatkettu I käsittely

10.03.2005

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

30.03.2005

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 9/2004 vp