HE 220/2005

HE 220/2005

lahjontaa koskevaan Euroopan neuvoston rikosoikeudelliseen yleissopimukseen tehtyjen varaumien voimassaolon jatkamisen hyväksymisestä

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 07.02.2006 lakivaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 07.02.2006 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Lakivaliokunta

Saapunut: 07.02.2006

Käsittely päättynyt 21.03.2006 LaVM 4/2006 vp

Käsittelyvaiheet

08.02.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Ennakkokäsittely

28.02.2006

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 4/2006 vp.

08.03.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Ilari Hannula, oikeusministeriö (K)

Valmistava keskustelu

Käsittely

21.03.2006

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 4/2006 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 08.02.2006

Käsittely päättynyt 24.02.2006 PeVL 4/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

08.02.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Asian ilmoittaminen

09.02.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

22.02.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Anna-Elina Pohjolainen, oikeusministeriö

- lainsäädäntösihteeri Kaija Suvanto, ulkoasiainministeriö

- professori Mikael Hidén, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

Ennakkokäsittely

22.02.2006

Merkitty saapuneeksi

- professori Ilkka Saraviidan kirjallinen lausunto

23.02.2006

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Käsittely

24.02.2006

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 4/2006 vp

​​​​