HE 220/2008

HE 220/2008

laiksi tuloverolain 20 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 05.02.2009 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 05.02.2009 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 06.02.2009

Käsittely päättynyt 17.04.2009 VaVM 5/2009 vp

Käsittelyvaiheet

06.02.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

- - PeV:n annettava lausunto.

Käsittely

06.02.2009

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

20.03.2009

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 1/2009 vp

20.03.2009

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

17.04.2009

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Valmistunut:

- VaVM 5/2009 vp

Verojaosto

25.02.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Jari Salokoski, valtiovarainministeriö

- toimitusjohtaja Esa Tommila, Ekokem Oy Ab (K)

- talousjohtaja Heikki Anttila, Ekokem Oy Ab (K)

- toimitusjohtaja, KHT Harri Pärssinen, Ernst & Young Oy

20.03.2009

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 1/2009 vp

24.03.2009

Valmistava keskustelu

27.03.2009

Jatkettu valmistava keskustelu

Merkitty saapuneeksi

- VM:n ja EKOKEM Oy Ab:n lisäselvitykset.

01.04.2009

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

03.04.2009

Yksityiskohtainen käsittely

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 05.02.2009

Käsittely päättynyt 18.03.2009 PeVL 1/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

10.02.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

13.02.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Jari Salokoski, valtiovarainministeriö (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

- oikeustieteen tohtori, dosentti Pekka Länsineva, (K)

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

- kuultaviksi professorit Hidén ja V-P Viljanen sekä Ekokemin edustaja.

03.03.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Mikael Hidén, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

- toimitusjohtaja Esa Tommila, Ekokem Oy Ab (K)

- talousjohtaja Heikki Anttila, Ekokem Oy Ab

- toimitusjohtaja, KHT Harri Pärssinen, Ernst & Young Oy

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

18.03.2009

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 1/2009 vp

​​​​