HE 220/2010

HE 220/2010

laeiksi kuluttajansuojalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 10.11.2010 talousvaliokuntaan mietintöä varten

Talousvaliokunta

Saapunut: 11.11.2010

Käsittely päättynyt 25.01.2011 TaVM 39/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

11.11.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

11.11.2010

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

20.01.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Marjo Lahelma, oikeusministeriö (K)

- lakimies Katri Väänänen, Kuluttajavirasto (K)

- arpajaishallintopäällikkö Jouni Laiho, Poliisihallitus (K)

- lakimies Raisa Harju, Keskuskauppakamari (K)

- hallituksen puheenjohtaja Vesa Tengman, Suomen viikko-osakeyhdistys ry (K)

- toimitusjohtaja Jari Perko, Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry ASML (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Kuluttajaliitto ry (K)

25.01.2011

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 25.1.2011

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVM 39/2010 vp

​​​​