HE 220/2014

eduskunnalle laeiksi tuloverolain ja arvonlisäverolain muuttamisesta

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 04.11.2014 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 05.11.2014

Käsittely päättynyt 21.11.2014 VaVM 31/2014 vp

Käsittelyvaiheet

07.11.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

07.11.2014

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

21.11.2014

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- VaVM 31/2014 vp

Verojaosto

11.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Tarja Järvinen, valtiovarainministeriö

- erityisasiantuntija Tuula Karjalainen, valtiovarainministeriö

- opetusneuvos Eija Somervuori, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- ylitarkastaja Mia Keskinen, Verohallinto

- Arene ry:n talous- ja hallintovaliokunnan jäsen, talous- ja Jorma Uusitalo, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry. (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Kuntaliitto (K)

14.11.2014

Ei huomautettavaa:

- työ- ja elinkeinoministeriö.

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

18.11.2014

Esitelty mietintöluonnos