HE 221/2004

HE 221/2004

laeiksi sosiaalihuoltolain ja kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 09.11.2004 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 10.11.2004

Käsittely päättynyt 03.12.2004 StVM 42/2004 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

11.11.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

19.11.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Eija Koivuranta, sosiaali- ja terveysministeriö

- hallitussihteeri Päivi Salo, sosiaali- ja terveysministeriö

- ylitarkastaja Anne-Mari Raassina, sosiaali- ja terveysministeriö

- hallitusneuvos Arto Sulonen, sisäasiainministeriö (K)

- kehittämisjohtaja Riitta Simoila, Helsingin kaupungin terveyskeskus (K)

- kaupunginlakimies Antero Kastemaa, Turun kaupunki (K)

Jatkettu I käsittely

24.11.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Leena Vettenranta, oikeusministeriö

- kehittämispäällikkö Marja-Leena Perälä, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (K)

- johtaja Rolf Eriksson, Suomen Kuntaliitto (K)

- tutkimusjohtaja Leena Matikka, Kehitysvammaliitto (K)

- osastopäällikkö Taina Tuomi, Kunta-alan ammattiliitto KTV (K)

- ammattiasiainsihteeri Raija Moilanen, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry (K)

- toimitusjohtaja Kaarina Laine-Häikiö, Suomen Reumaliitto ry (K)

- toiminnanjohtaja Pirkko Karjalainen, Vanhustyön keskusliitto (K)

- henkilöstöpoliittinen asiamies Irmeli Vuoriluoto, Tehy ry (K)

30.11.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Eija Koivuranta, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- projektipäällikkö Arja Peiponen, Helsingin kaupungin sosiaalivirasto

- kehittämisjohtaja Riitta Simoila, Helsingin kaupungin terveyskeskus

- kotihoitokeskuksen johtaja Anna-Liisa Lyytinen, Helsingin kaupungin terveyskeskus (K)

- projektipäällikkö Erkki Teinilä, Tampereen kaupunki

- sosiaalitoimen johtaja Maija Kyttä, Turun kaupungin sosiaalivirasto

- osastopäällikkö Sari Ahonen, Turun kaupungin sosiaalivirasto (K)

- hallintoylilääkäri Markku Suokas, Turun kaupungin terveystoimi (K)

01.12.2004

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

02.12.2004

Merkitty saapuneeksi

- Tampereen kaupungin asiantuntijalausunto

Yleiskeskustelu

03.12.2004

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 42/2004 vp

​​​​