HE 221/2005

kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 07.02.2005 lakivaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 07.02.2006 hallintovaliokuntaan lausuntoa varten
Lakivaliokunta lähettänyt 07.03.2006 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita: LA 22/2004 vp LA 52/2004 vp

Lakivaliokunta

Saapunut: 07.02.2005

Käsittely päättynyt 13.06.2006 LaVM 10/2006 vp

Käsittelyvaiheet

08.02.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

08.02.2006

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 22/2004 vp, LA 52/2004 vp

09.02.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva, oikeusministeriö (K)

- poliisitarkastaja Mikko Lampikoski, sisäasiainministeriö (K)

- ylitarkastaja Anne Hujala, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- johtava kihlakunnansyyttäjä Jouko Nurminen, Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

Merkitty saapuneeksi

- Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakesin kirjallinen lausunto.

Merkitty saapuneeksi

- tasa-arvoasiain neuvottelukunnan kirjallinen lausunto.

17.02.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hovioikeudenneuvos Mats Wiklund, Helsingin hovioikeus (K)

- hovioikeudenneuvos Allan Ahnger, Turun hovioikeus (K)

- käräjätuomari Ulla Lahtinen, Helsingin käräjäoikeus (K)

- käräjätuomari Aulikki Stenbäck, Tampereen käräjäoikeus (K)

- käräjätuomari Kimmo Simola, Turun käräjäoikeus (K)

23.02.2006

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kihlakunnansyyttäjä Vilja Kutvonen, Helsingin kihlakunnan syyttäjänvirasto (K)

- johtava kihlakunnansyyttäjä Jouko Nurminen, Tampereen kihlakunnan syyttäjänvirasto (K)

- rikosylitarkastaja Jouko Salo, Helsingin kihlakunnan poliisilaitos (K)

- apulaispoliisipäällikkö Kari Puolitaival, Turun kihlakunnan poliisilaitos (K)

Merkitty saapuneeksi

- Tampereen kihlakunnan poliisilaitoksen kirjallinen lausunto.

Merkitty saapuneeksi

- Turun kihlakunnan syyttäjänviraston kirjallinen lausunto.

Käsittely

28.02.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vs. pääsihteeri Kirsti Suoranta, Unioni, Naisasialiitto Suomessa ry (K)

- professori Johanna Niemi-Kiesiläinen, (K)

03.03.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori P.O. Träskman, (K)

07.03.2006

Merkitty saapuneeksi

- professori Mikael Hidénin ja oikeustieteen tohtori Pekka Länsinevan kirjalliset lausunnot.

Pyydetty lausunto:

- PeV

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toiminnanjohtaja Jaana Kauppinen, Pro-tukipiste ry (K)

- lakiasiain sihteeri Johanna Sirkiä, Seksialan Liitto SALLI (K)

- tutkija Anna Kontula, (K)

Käsittely

09.03.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääsihteeri Tanja Auvinen, Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry (K)

- professori Pekka Koskinen, (K)

- professori Raimo Lahti, (K)

- oikeustieteen tohtori Ari-Matti Nuutila, (K)

16.03.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ämnessakkunnig/erityisasiantuntija Gunilla Ekberg, (K)

21.03.2006

Päätetty jatkokäsittelystä.

24.03.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tutkija Maria Lohikivi, (K)

31.03.2006

Merkitty saapuneeksi

- tasa-arvovaltuutetun ja dosentti Tapio Lappi-Seppälän kirjalliset lausunnot.

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Riian suurlähetystön muistio 27.3.2006.

05.04.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kriminalinspektör/rikostarkastaja Kajsa Wahlberg, (K)

07.04.2006

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Pyydetty lisäselvitys:

- sisäasiainministeriöltä ja sosiaali- ja terveysministeriöltä.

20.04.2006

Merkitty saapuneeksi

- sosiaali- ja terveysministeriön lisäselvitys.

23.05.2006

Merkitty saapuneeksi

- PeVL 17/2006 vp.

24.05.2006

Merkitty saapuneeksi

- Seksialan Liitto SALLI ry:n lisälausunto.

30.05.2006

Merkitty saapuneeksi

- sisäasiainministeriön lisäselvitys.

30.05.2006

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön vastine.

02.06.2006

Valmistava keskustelu

06.06.2006

Jatkettu valmistava keskustelu

07.06.2006

Merkitty saapuneeksi

- HaVL 24/2006 vp

Yleiskeskustelu

Jätetty asia pöydälle

07.06.2006

Jatkettu yleiskeskustelu

08.06.2006

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Erillinen ratkaiseva käsittely

13.06.2006

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 10/2006 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 07.03.2006

Käsittely päättynyt 19.05.2006 PeVL 17/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

09.03.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

07.04.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva, oikeusministeriö (K)

- professori Pekka Koskinen, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

- oikeustieteen tohtori, dosentti Liisa Nieminen, (K)

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

- kuultaviksi professori Hidén, OTT Länsineva ja OTL Sakslin

05.05.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Mikael Hidén, (K)

- oikeustieteen tohtori, dosentti Pekka Länsineva, (K)

05.05.2006

Merkitty saapuneeksi

- OTL Maija Sakslinin kirjallinen lausunto

12.05.2006

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

12.05.2006

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

16.05.2006

Jatkettu yleiskeskustelu

18.05.2006

Jatkettu yleiskeskustelu

19.05.2006

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 17/2006 vp

Hallintovaliokunta

Saapunut: 07.02.2006

Käsittely päättynyt 06.06.2006 HaVL 24/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

08.02.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

16.05.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva, oikeusministeriö (K)

- apulaispoliisipäällikkö Rauno Sintonen, sisäasiainministeriö (K)

- rikososaston johtaja, rikosylitarkastaja Jouko Salo, Helsingin kihlakunnan poliisilaitos (K)

- professori Ari-Matti Nuutila, (K)

- professori Terttu Utriainen, (K)

19.05.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Anne Hujala, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- rikostarkastaja Jaakko Christensen, keskusrikospoliisi (K)

Merkitty saapuneeksi

- Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan kannanotto 8.12.2005.

23.05.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakiasiain sihteeri Johanna Sirkiä, Seksialan Liitto SALLI ry (K)

- toiminnanjohtaja Jukka Kuikanvirta, Sexpo säätiö (K)

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry:n ja Poliisi-, ulosotto-, syyttäjä- ja maistraattilakimiesten edunvalvontajärjestö PUSH ry:n kirjalliset lausunnot. Merkitään, ettei Poliisin lääninjohdon viranhaltijat ry:llä ollut lausuttavaa.

24.05.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erikoissuunnittelija Tero Mikkola, työministeriö (K)

- rikosylikomisario Kari Tolvanen, Helsingin kihlakunnan poliisilaitos (K)

Merkitty saapuneeksi

- Valtakunnansyyttäjänviraston, Suomen Kuntaliiton ja Pro-Tukipiste ry:n kirjalliset lausunnot.

31.05.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva, oikeusministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

06.06.2006

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVL 24/2006 vp