HE 221/2008

verotililaiksi sekä laeiksi eräiden verolakien muuttamisesta

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 05.02.2009 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 06.02.2009

Käsittely päättynyt 15.05.2009 VaVM 7/2009 vp

Käsittelyvaiheet

06.02.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

06.02.2009

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

15.05.2009

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Valmistunut:

- VaVM 7/2009 vp

Verojaosto

25.02.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Jukka Vanhanen, valtiovarainministeriö (K)

- ylitarkastaja Marja Niiranen, valtiovarainministeriö

- ylijohtaja Mirjami Laitinen, Verohallitus

- ylitarkastaja Sirpa Aarniolehto-Kotilainen, Verohallitus

- ylitarkastaja Paula Javanainen-Lehto, Verohallitus (K)

- johtaja Reijo Virtanen, Tullihallitus

27.02.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- rahoituspäällikkö Mika Tasa, Valtiokonttori

- maksuliikepäällikkö Keijo Kettunen, Valtiokonttori

- tarkastaja Timo Salomaa, Kansaneläkelaitos Kela (K)

- verotuksen erityisasiantuntija Henrik Rainio, Suomen Kuntaliitto (K)

- kirkkoneuvos Pirjo Pihlaja, Kirkkohallitus (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- Suomen ortodoksinen kirkollishallitus (K)

03.03.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- veroasiantuntija Virpi Pasanen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- varatoimitusjohtaja Pauli K Mattila, Keskuskauppakamari (K)

- johtaja Timo Sipilä, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- veroasiantuntija Satu Grekin, Suomen Yrittäjät ry (K)

- lakiasiain johtaja Vesa Korpela, Veronmaksajain Keskusliitto ry (K)

04.03.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- verolakimies, VT Jouko Jormalainen, Finanssialan Keskusliitto (K)

- Partner, Indirect Tax Services Juha Laitinen, PricewaterhouseCoopers Oy edustaen KHT-yhdistys ry:tä (K)

- hallituksen jäsen Leena Romppainen, Suomen Veroasiantuntijat ry (K)

- asiantuntija Markku Ojala, Taloushallintoliitto (K)

10.03.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääjohtaja Mirjami Laitinen, Verohallitus

- ylitarkastaja Sirpa Aarniolehto-Kotilainen, Verohallitus (K)

- ylitarkastaja Paula Javanainen-Lehto, Verohallitus

- ylitarkastaja Eija Lönnroth, Verohallitus

11.03.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- agrologi Martti Kauppi, MK-Maatalouden tili&veropalvelu Martti Kauppi (K)

- toimitusjohtaja Jorma Lundén, Lämpötekninen toimisto Calor Oy

- hallituksen puheenjohtaja Färid Ainetdin, Esport Center

03.04.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- valtiovarainministeriö (K)

15.04.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Jukka Vanhanen, valtiovarainministeriö

- ylitarkastaja Marja Niiranen, valtiovarainministeriö

- ylitarkastaja Sirpa Aarniolehto-Kotilainen, Verohallitus

- ylitarkastaja Paula Javanainen-Lehto, Verohallitus

- ylitarkastaja Eija Lönnroth, Verohallitus

Merkitty saapuneeksi

- EK:n ja Suomen Yrittäjät ry:n lisäselvitykset.

24.04.2009

Jatkettu valmistava keskustelu

28.04.2009

Merkitty saapuneeksi

- VM:n ja Verohallituksen lisäselvitykset.

29.04.2009

Jatkettu valmistava keskustelu

06.05.2009

Yksityiskohtainen käsittely

- verojaoston mietintöluonnos (versio 1.)

08.05.2009

Yleiskeskustelu

12.05.2009

Jatkettu yleiskeskustelu