HE 221/2010

HE 221/2010

laeiksi rikoslain 48 a luvun, pakkokeinolain ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 10.11.2010 lakivaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 10.11.2010 maa- ja metsätalousvaliokuntaan lausuntoa varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita:LA 69/2008

Lakivaliokunta

Saapunut: 11.11.2010

Käsittely päättynyt 28.01.2011 LaVM 33/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

12.11.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

12.11.2010

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 69/2008 vp

16.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Lena Andersson, oikeusministeriö (K)

- hallitusneuvos Satu Sundberg, ympäristöministeriö (K)

- ylitarkastaja Jussi Laanikari, maa- ja metsätalousministeriö (K)

18.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ympäristörikosten avainsyyttäjä, kihlakunnansyyttäjä Marjo Ikäheimonen, Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

- poliisitarkastaja Timo Ajaste, Poliisihallitus (K)

- erätarkastaja Markus Aho, Metsähallitus (K)

- tutkimusjohtaja Vesa Ruusila, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL (K)

23.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toiminnanjohtaja Panu Hiidenmies, Suomen Metsästäjäliitto ry (K)

- luonnonsuojeluasiantuntija Tapani Veistola, Suomen luonnonsuojeluliitto ry (K)

- oikeustieteen lisensiaatti Juha Joona, Paliskuntain yhdistys (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

24.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- laamanni Juha Tervo, Kainuun käräjäoikeus (K)

- professori Kimmo Nuotio, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC (K)

- saamelaiskäräjät (K)

26.11.2010

Merkitty saapuneeksi

- Suomen luonnonsuojeluliitto ry:n täydentävä lausunto 25.11.2010.

18.01.2011

Merkitty saapuneeksi lausunto

- MmVL 27/2010 vp

21.01.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Lena Andersson, oikeusministeriö (K)

25.01.2011

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

27.01.2011

Yleiskeskustelu

28.01.2011

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 33/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 11.11.2010

Käsittely päättynyt 14.01.2011 MmVL 27/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

11.11.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

12.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Lena Andersson, oikeusministeriö (K)

- ylitarkastaja Jussi Laanikari, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- apulaistoiminnanjohtaja Sauli Härkönen, Metsästäjäin Keskusjärjestö (K)

- toiminnanjohtaja Panu Hiidenmies, Suomen Metsästäjäliitto ry (K)

17.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tutkimusjohtaja Vesa Ruusila, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (K)

- lakimiessihteeri Aimo Guttorm, saamelaiskäräjät (K)

- lakimies Vesa Malila, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- luonnonsuojeluasiantuntija Tapani Veistola, Suomen luonnonsuojeluliitto ry (K)

- toiminnanjohtaja Anne Ollila, Paliskuntain yhdistys (K)

Kirjaus

17.11.2010

Merkitty saapuneeksi

- Oikeusministeriön ja maa-ja metsätalousministeriön lisäselvitykset.

Käsittely

23.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Matti Tolvanen, (K)

24.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- laamanni Juha Tervo, Kainuun käräjäoikeus (K)

25.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- komisario Kari Karppinen, Kainuun poliisilaitos (K)

- riistapäällikkö Juha Kuittinen, Pohjois-Karjalan riistanhoitopiiri (K)

- erätarkastaja Jaakko Saaristo, Metsähallitus (K)

- erätarkastaja Markus Aho, Metsähallitus (K)

- toiminnanohjaaja Veikko Seuna, Keski-Uudenmaan riistanhoitoyhdistys

- toiminnanohjaaja Pekka Julkunen, Rautavaaran riistanhoitoyhdistys

Kirjaus

25.11.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Etelä-Savon riistanhoitopiiri (K)

Käsittely

01.12.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toiminnanohjaaja Heikki Taskinen, Kannonkosken-Kivijärven riistanhoitoyhdistys (K)

- riistanhoitoyhdistyksen hallituksen jäsen Martin Hägglund, Salon seudun riistanhoitoyhdistys (K)

Kirjaus

01.12.2010

Merkitty saapuneeksi

- Professori Matti Tolvasen, Suomen luonnonsuojeluliitto ry:n ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen lisäselvitykset.

Käsittely

09.12.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Lena Andersson, oikeusministeriö (K)

10.12.2010

Merkitty saapuneeksi

- Professori Matti Tolvasen lisäselvitys (2).

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

13.01.2011

Yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos

14.01.2011

Jatkettu yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- MmVL 27/2010 vp

​​​​