HE 221/2013

HE 221/2013

eduskunnalle tietoyhteiskuntakaareksi sekä laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n ja rikoslain 38 luvun 8 b §:n muuttamisesta

Ministeriö: Liikenne- ja viestintäministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 13.02.2014 liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 13.02.2014 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 13.02.2014 hallintovaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 13.02.2014 puolustusvaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 13.02.2014 sivistysvaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 13.02.2014 talousvaliokuntaan lausuntoa varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita:LA 2/2014

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 14.02.2014

Käsittely päättynyt 01.10.2014 LiVM 10/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

18.02.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

26.02.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Maaret Suomi, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Timo Kievari, liikenne- ja viestintäministeriö

- neuvotteleva virkamies Kaisa Laitinen, liikenne- ja viestintäministeriö

- neuvotteleva virkamies Kreetta Simola, liikenne- ja viestintäministeriö

- neuvotteleva virkamies Elina Thorström, liikenne- ja viestintäministeriö

- ylitarkastaja Laura Tarhonen, liikenne- ja viestintäministeriö

27.02.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yksikön päällikkö Juhani Juselius, Viestintävirasto (K)

- valvontaryhmän päällikkö Sanna Hughes, Viestintävirasto

- lakimies Miina Ojajärvi, Kilpailu- ja kuluttajavirasto

- tutkimuspäällikkö Henrikki Oravainen, Kilpailu- ja kuluttajavirasto (K)

- ylitarkastaja Iiro Loimaala, Tietosuojavaltuutetun toimisto (K)

- toimitusjohtaja Jarmo Matilainen, Finnet-liitto ry (K)

- toimitusjohtaja Mikko Kurtti, Kaisanet Oy (K)

- toimitusjohtaja Henrik Ekblom, Karjaan Puhelin (K)

- lakimies Mikko Hoikka, Viestinnän Keskusliitto (K)

28.02.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tietohallintoneuvos, yksikön päällikkö Mikael Kiviniemi, valtiovarainministeriö (K)

- ylitarkastaja Virve Haapajärvi, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

04.03.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Reijo Svento, FiCom ry (K)

- special advisor Anna Anttinen, DNA Oy (K)

- lakiasiain johtaja Anne Vainio, Elisa Oyj (K)

- johtaja Mika Kervinen, TDC Oy (K)

- kehitysjohtaja Tapio Haapanen, TeliaSonera Oyj (K)

06.03.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen, oikeusministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi

- LVM:n lisäselvityksen ehdotetusta verkkoneutraliteettisääntelystä sekä esimerkkilistan viestinnän välittäjistä

07.03.2014

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön lausunto hallintovaliokunnalle

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 2/2014 vp

18.03.2014

Merkitty saapuneeksi lausunto

- VM:n lausunto

Merkitty saapuneeksi

- Sähköyliherkät ry:n kirje

20.03.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Vice President Ilkka Rahnasto, Nokia Oyj (K)

- Pron ict- ja viestintäsektorin johtaja Anssi Vuorio, Ammattiliitto Pro (K)

- apulaisjohtaja Lauri Kaira, Gramex ry (K)

- erityisasiantuntija Simo Tanner, Suomen Kuntaliitto (K)

- toiminnanjohtaja Antti Kotilainen, Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Valtiontalouden tarkastusvirasto (K)

- opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- Säteilyturvakeskus STUK (K)

- Microsoft Oy (K)

- Akava ry (K)

- Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PuVL 4/2014 vp

21.03.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Tomi Voutilainen, Itä-Suomen yliopisto (K)

- yliopistonlehtori Marko Ala-Fossi, Tampereen yliopisto (K)

- tutkimus- ja kehittämisjohtaja Jyrki Kasvi, Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE ry (K)

- toimitusjohtaja Petteri Järvinen, Petteri Järvinen Oy

- lainsäädäntöneuvos Maaret Suomi, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK (K)

25.03.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Maaret Suomi, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Elina Thorström, liikenne- ja viestintäministeriö

- ylitarkastaja Laura Tarhonen, liikenne- ja viestintäministeriö

- päällikkö Merja Saari, Viestintävirasto (K)

- päällikkö Jarkko Saarimäki, Viestintävirasto

- lakimies Miina Ojajärvi, Kilpailu- ja kuluttajavirasto (K)

- lakimies Timo Niemi, Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry (K)

27.03.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yhteiskuntasuhdejohtaja David Mothander, Google Inc (Nordic) (K)

- ylitarkastaja Iiro Loimaala, Tietosuojavaltuutetun toimisto (K)

- suunnittelija Tea Hoffren, valtakunnallinen vammaisneuvosto (K)

- vanhempi lakimies Jaakko Turunen, Finnet-liitto (K)

- lakiasioiden päällikkö Marko Lahtinen, FiCom ry (K)

- varapuheenjohtaja Ville Oksanen, Electronic Frontier Finland ry EFFI (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Elinkeinoelämän keskusliitto EK (K)

- Suomi24 Oy (K)

Merkitty saapuneeksi

- Petteri Järvisen jälkikäteen toimittama asiantuntijalausunto

01.04.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Maaret Suomi, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Kaisa Laitinen, liikenne- ja viestintäministeriö

- neuvotteleva virkamies Kreetta Simola, liikenne- ja viestintäministeriö

- ylitarkastaja Laura Tarhonen, liikenne- ja viestintäministeriö

- valvontaryhmän päällikkö Sanna Hughes, Viestintävirasto (K)

- päällikkö Juhani Juselius, Viestintävirasto

- johtava asiantuntija Pertti Suortti, Viestintävirasto

- tutkimuspäällikkö Henrikki Oravainen, Kilpailu- ja kuluttajavirasto (K)

- toimitusjohtaja Jarmo Matilainen, Finnet-liitto ry (K)

- lakimies Jussi Mäkinen, FiCom ry (K)

02.04.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Senior Advisor Markku Lamminluoto, DNA Oy (K)

- osastopäällikkö Rami Peltosaari, Elisa Oyj (K)

- lakimies Mikko Raito, Elisa Oyj

- johtaja Mika Kervinen, TDC Oy (K)

- kehitysjohtaja Tapio Haapanen, TeliaSonera Oyj (K)

02.04.2014

Epävirallinen keskustelu

03.04.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaisjohtaja Petra Wikström, MTV Media (K)

- johtaja Marcus Wiklund, Sanoma Media Finland ja Sanoma News (K)

- toiminnanjohtaja Stiina Laakso, Suomen audiovisuaalisen alan tuottaja SATU ry (K)

04.04.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakiasiain päällikkö Katri Olmo, Yleisradio (K)

- vice president Sanna Tuominen, Digita Oy (K)

- edunvalvontapäällikkö Johanna Halkola, RadioMedia (K)

- puheenjohtaja Reijo Glad, Suomen Radio- ja Viestintäjärjestö (K)

- hallituksen jäsen Pentti Teräväinen, Suomen Radio- ja Viestintäjärjestö

- hallituksen puheenjohtaja Joel Jaakkola, Suomen Numeropalvelu Oy (K)

08.04.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Timo Kievari, liikenne- ja viestintäministeriö

- ylitarkastaja Laura Tarhonen, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- erityisasiantuntija Kimmo Janhunen, valtiovarainministeriö (K)

- erityisasiantuntija Aarne Hummelholm, valtiovarainministeriö

- neuvotteleva virkamies Timo Nuutinen, puolustusministeriö (K)

- tietoverkkojohtaja Pekka Tulokas, sisäministeriö (K)

- erityisasiantuntija Ari-Pekka Dag, sisäministeriö (K)

09.04.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- varautumispäällikkö Kari Wirman, FiCom ry (K)

- valvontaryhmän päällikkö Sanna Hughes, Viestintävirasto

- lakimies Sanna Lohtander, Viestintävirasto (K)

- päällikkö Jarkko Saarimäki, Viestintävirasto

- rikoskomisario Pertti Sovelius, keskusrikospoliisi (K)

- apulaispäällikkö Petri Knape, suojelupoliisi (K)

- varautumispäällikkö Tero Kauppinen, Huoltovarmuuskeskus (K)

Merkitty saapuneeksi

- liikenne- ja viestintäministeriön lisäselvitys

10.04.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Jarmo Matilainen, Finnet-liitto ry (K)

- toimitusjohtaja Timo Lehtimäki, Suomen Erillisverkot Oy (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- DNA Oy (K)

- TeliaSonera Oyj (K)

- Elinkeinoelämän keskusliitto EK (K)

11.04.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Chief Research Officer Mikko H. Hyppönen, F-Secure Oyj

- yhteiskuntasuhdejohtaja Mika Lauhde, SSH Communications Security (K)

- toimitusjohtaja Pekka Rislakki, Kopiosto ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Keskuskauppakamari (K)

- CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy (K)

- Ficix ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- LVM:n lisäselvitys, SM:n lisäselvitys ja EK:n lisäselvitys

22.04.2014

Epävirallinen keskustelu

23.04.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Maaret Suomi, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi lausunto

- TaVL 15/2014 vp

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Apple Finland (K)

Epävirallinen keskustelu

25.04.2014

Päätetty jatkokäsittelystä.

30.04.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Maaret Suomi, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Elina Thorström, liikenne- ja viestintäministeriö

- ylitarkastaja Laura Tarhonen, liikenne- ja viestintäministeriö

Merkitty saapuneeksi

- LVM:n lisäselvitys 23.4.2014 kuulemiseen liittyen

06.05.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Maaret Suomi, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- viestintäneuvos Kaisa Laitinen, liikenne- ja viestintäministeriö

- viestintäneuvos Kreetta Simola, liikenne- ja viestintäministeriö

- ylitarkastaja Laura Tarhonen, liikenne- ja viestintäministeriö

07.05.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Maaret Suomi, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Timo Kievari, liikenne- ja viestintäministeriö

- ylitarkastaja Laura Tarhonen, liikenne- ja viestintäministeriö

14.05.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Ulla Liukkunen, Helsingin yliopisto (K)

16.05.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Tuomas Ojanen, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- liikenne- ja viestintäministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi

- FT, tutkija Mikko Ahosen ja OTM, VTM, juristi Marjukka Hagströmin selvitys

16.05.2014

Merkitty saapuneeksi lausunto

- HaVL 9/2014 vp ja SiVL 5/2014 vp

23.05.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- liikenne- ja viestintäministeriö (K)

27.05.2014

Epävirallinen keskustelu

28.05.2014

Merkitty saapuneeksi

- Finnet-liiton infotilaisuudessa jaettu materiaali

Epävirallinen keskustelu

03.06.2014

Merkitty saapuneeksi

- Liikenne- ja viestintäministeriön lisäselvitys 700 MHz:n taajuusalueen käytöstä

Merkitty saapuneeksi

- Oikeusministeriön lausunto EU-tuomioistuimen yhdistetyissä asioissa C-293/12 ja C-594/12 antaman tuomion vaikutuksista tietoyhteiskuntakaaren 19 luvun arviointiin

10.06.2014

Merkitty saapuneeksi

- LVM:n lisäselvitys viranomaistarpeita varten säilytettävien tietojen käytöstä

Epävirallinen keskustelu

17.06.2014

Merkitty saapuneeksi

- SMn ja KRPn näkemys säilytettävien tietojen hyödyntämisestä rikostutkinnassa

Epävirallinen keskustelu

18.06.2014

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 18/2014 vp

Merkitty saapuneeksi

- FiComin lisäselvitys

Epävirallinen keskustelu

23.06.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru, liikenne- ja viestintäministeriö

- lainsäädäntöneuvos Maaret Suomi, liikenne- ja viestintäministeriö

- ylitarkastaja Laura Tarhonen, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Marietta Keravuori-Rusanen, oikeusministeriö

- erityisasiantuntija Ari-Pekka Dag, sisäministeriö (K)

- tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, Tietosuojavaltuutetun toimisto, OM (K)

- lakimies Eeva Lantto, Viestintävirasto (K)

- varautumispäällikkö Kari Wirman, FiCom ry (K)

- vanhempi lakimies Jaakko Turunen, Finnet-liitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suojelupoliisi (K)

24.06.2014

Epävirallinen keskustelu

03.09.2014

Merkitty saapuneeksi

- kaksi liikenne- ja viestintäministeriön lisäselvitystä

11.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Laura Tarhonen, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen, oikeusministeriö

- lakimies Sanna Lohtander, Viestintävirasto (K)

- päällikkö Jarkko Saarimäki, Viestintävirasto

Merkitty saapuneeksi

- liikenne- ja viestintäministeriön listaus teknisistä muutoksista

19.09.2014

Merkitty saapuneeksi

- FiComin kirje 12.9.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Elisa Oyj (K)

- Finnet-liitto ry (K)

- Google Finland Oy (K)

24.09.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- liikenne- ja viestintäministeriö (K)

01.10.2014

Valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVM 10/2014 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 14.02.2014

Käsittely päättynyt 17.06.2014 PeVL 18/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

18.02.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

18.02.2014

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

11.03.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Maaret Suomi, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- ylitarkastaja Iiro Loimaala, tietosuojavaltuutetun toimisto (K)

- oikeustieteen tohtori Mikael Koillinen, (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Tomi Voutilainen, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Tuomas Ojanen, (K)

- oikeustieteen tohtori, dosentti Riitta Ollila, (K)

18.03.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- päällikkö Jarkko Saarimäki, Viestintävirasto (K)

- päällikkö Juhani Juselius, Viestintävirasto

21.03.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

25.04.2014

Merkitty saapuneeksi

- liikenne- ja viestintäministeriön selvitys

29.04.2014

Epävirallinen keskustelu

13.05.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- osastopäällikkö, ylijohtaja Juhapekka Ristola, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos, yksikön johtaja Jaana Jääskeläinen, oikeusministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Heidi Kaila, valtioneuvoston EU-sihteeristö

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Tuomas Ojanen, (K)

20.05.2014

Merkitty saapuneeksi

- neuvotteleva virkamies Heidi Kailan muistio

23.05.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

Merkitty saapuneeksi

- tietosuojavaltuutetun toimiston lisäselvitys

03.06.2014

Merkitty saapuneeksi

- valiokuntaneuvoksen laatima muistio

05.06.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

10.06.2014

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

11.06.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- osastopäällikkö, ylijohtaja Juhapekka Ristola, liikenne- ja viestintäministeriö

- neuvotteleva virkamies Laura Tarhonen, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

Epävirallinen keskustelu

17.06.2014

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

- täydennetty lausuntoluonnos

Valmistunut:

- PeVL 18/2014 vp

Hallintovaliokunta

Saapunut: 14.02.2014

Käsittely päättynyt 15.05.2014 HaVL 9/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

14.02.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

28.02.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Maaret Suomi, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Timo Kievari, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Elina Thorström, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- ylitarkastaja Laura Tarhonen, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- lainsäädäntösihteeri Eeva Attila, oikeusministeriö (K)

- lakimies Anne Lohtander, Viestintävirasto (K)

04.03.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Ari-Pekka Dag, sisäministeriö, poliisiosasto (K)

- tietoverkkojohtaja Pekka Tulokas, sisäministeriö, pelastusosasto (K)

- tulliylitarkastaja Juha Vilkko, Tulli (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Poliisihallitus (K)

- suojelupoliisi (K)

Ei huomautettavaa:

- sisäministeriö, rajavartio-osasto

06.03.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tietohallintoneuvos Mikael Kiviniemi, valtiovarainministeriö (K)

- johtaja, turvallisuus ja jatkuvuuden hallinta Kari Wirman, FiCom ry (K)

07.03.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Tuomas Aura, Aalto-yliopisto (K)

- erikoistutkija, TkL Marko Luoma, Aalto-yliopisto (K)

- varapuheenjohtaja Ville Oksanen, Electronic Frontier Finland ry EFFI (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- keskusrikospoliisi (K)

- Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

- Akava ry (K)

11.03.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Olli Mäenpää, (K)

12.03.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Maanmittauslaitos (K)

13.03.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hankepäällikkö Sami Kivivasara, Valtioneuvoston kanslia (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- FiCom ry (K)

14.03.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Iiro Loimaala, tietosuojavaltuutetun toimisto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- puolustusministeriö (K)

- Pääesikunta (K)

- Suomen Kuntaliitto (K)

19.03.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Vastine

- neuvotteleva virkamies Kaisa Laitinen, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Timo Kievari, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- ylitarkastaja Laura Tarhonen, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

20.03.2014

Merkitty saapuneeksi

- liikenne- ja viestintäministeriön lisäselvitys

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

01.04.2014

Epävirallinen keskustelu

- Merkittiin valiokunnalle jaetuksi sihteerin yhteenveto 1.4.2014

03.04.2014

Jatkettu valmistava keskustelu

11.04.2014

Merkitty saapuneeksi

- sisäministeriön lisäselvitys ja sisäministeriön pelastusosaston tarkentava muistio

Epävirallinen keskustelu

25.04.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- liikenne- ja viestintäministeriö (K)

Epävirallinen keskustelu

06.05.2014

Epävirallinen keskustelu

- Merkittiin jaetuksi lausuntoluonnos.

07.05.2014

Epävirallinen keskustelu

- Sihteeri esitteli luonnoksen.

13.05.2014

Epävirallinen keskustelu

- Luonnos

15.05.2014

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVL 9/2014 vp

Puolustusvaliokunta

Saapunut: 14.02.2014

Käsittely päättynyt 19.03.2014 PuVL 4/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

18.02.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

04.03.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Timo Nuutinen, puolustusministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Maaret Suomi, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Kaisa Laitinen, liikenne- ja viestintäministeriö

- neuvotteleva virkamies Timo Kievari, liikenne- ja viestintäministeriö

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

19.03.2014

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

- Lausuntoluonnos - versio 0.1

Valmistunut:

- PuVL 4/2014 vp

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 14.02.2014

Käsittely päättynyt 14.05.2014 SiVL 5/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

14.02.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

07.03.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Maaret Suomi, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Kaisa Laitinen, liikenne- ja viestintäministeriö

- ylitarkastaja Laura Tarhonen, liikenne- ja viestintäministeriö

- johtaja Jukka Liedes, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

11.03.2014

Merkitty saapuneeksi

- liikenne- ja viestintäministeriön vertailutaulukko

21.03.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- opetusneuvos Asko Lippo, Opetushallitus (K)

- yliopistotutkija, yliopistonlehtori Marko Ala-Fossi, Tampereen yliopisto (K)

- lakimies Pekka Savola, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy (K)

- erityisasiantuntija Simo Tanner, Suomen Kuntaliitto (K)

26.03.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Mikko Hoikka, Viestinnän Keskusliitto (K)

- julkaisujohtaja Ismo Silvo, Yleisradio (K)

- apulaisjohtaja Petra Wikström, MTV MEDIA (K)

- johtaja Marcus Wiklund, Sanoma Media Finland ja Sanoma News (K)

02.04.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- projektinjohtaja Lauri Kaira, Luovan työn tekijät ja yrittäjät Lyhty ry (K)

- lakimies Leena Suuronen, Kopiosto ry (K)

- toiminnanjohtaja Stiina Laakso, Suomen Audiovisuaalisen Alan Tuottajat SATU ry (K)

- asianajaja Lauri Rechardt, Musiikkituottajat - IFPI Finland ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Gramex ry

- Teosto r.y.

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Kuntaliiton lisäselvitys

08.04.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaisjohtaja, tulosaluepäällikkö Leo Pekkala, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI), Mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö (K)

11.04.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Säteilyturvakeskus STUK

Merkitty saapuneeksi

- liikenne- ja viestintäministeriön lisäselvitys

22.04.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- FT, tutkija Mikko Ahonen, Tampereen yliopisto (K)

- OTM, VTM, projektipäällikkö, tutkija Marjukka Hagström, Turun ammattikorkeakoulu (K)

- lakimies Jussi Mäkinen, Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry (K)

29.04.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- laboratorionjohtaja Tommi Toivonen, Säteilyturvakeskus (STUK) (K)

- tutkijatohtori Olli Vesterinen, Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitos (K)

- asiantuntija Patrick Frostell, Teknologiateollisuus ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- liikenne- ja viestintäministeriö (K)

30.04.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

07.05.2014

Yleiskeskustelu

14.05.2014

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Todettu asian käsittely valiokunnassa päättyneeksi

Talousvaliokunta

Saapunut: 14.02.2014

Käsittely päättynyt 22.04.2014 TaVL 15/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Käsittely

14.02.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Kirsi Miettinen, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Kaisa Laitinen, liikenne- ja viestintäministeriö

- neuvotteleva virkamies Kreetta Simola, liikenne- ja viestintäministeriö

- neuvotteleva virkamies Timo Kievari, liikenne- ja viestintäministeriö

- hallitusneuvos Antti Riivari, työ- ja elinkeinoministeriö

- johtaja Johanna Juusela, Viestintävirasto (K)

- päällikkö Jarkko Saarimäki, Viestintävirasto

- tutkimuspäällikkö Henrikki Oravainen, Kilpailu- ja kuluttajavirasto (K)

- toimitusjohtaja Reijo Svento, Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry (K)

- lakimies Timo Niemi, Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry (K)

Asian ilmoittaminen

14.02.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

Käsittely

20.02.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Yrjö Neuvo, (K)

- lakimies Minna Aalto-Setälä, Keskuskauppakamari (K)

26.02.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakiasiainjohtaja Markku Ignatius, Supercell Oy (K)

- toimitusjohtaja Jarmo Matilainen, Finnet-liitto ry (K)

Ei huomautettavaa:

- Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry:n ilmoitus 20.2.2014

14.03.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kehityspäällikkö Panu Mustonen, Elisa Oyj (K)

- toimitusjohtaja Reijo Paajanen, DIGILE Oy (K)

- Suomen maajohtaja Anni Ronkainen, Google Finland Oy

- yhteiskuntasuhdejohtaja David Mothander, Google Inc (Nordic)

- toimitusjohtaja Jarmo Eskelinen, Forum Virium Helsinki Oy (K)

- tutkimus- ja kehittämisjohtaja Jyrki Kasvi, TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry (K)

Ei huomautettavaa:

- Tekesin ilmoitus 11.3.2014

18.03.2014

Valmistava keskustelu

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

25.03.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- viestintäneuvos Olli-Pekka Rantala, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Laura Vilkkonen, liikenne- ja viestintäministeriö

- professori Erkki Ormala, Aalto-yliopisto (K)

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

08.04.2014

Merkitty saapuneeksi

- Googlen lisäselvitys 27.3.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Maaret Suomi, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

11.04.2014

Merkitty saapuneeksi

- LVM:n lisäselvitys 10.4.2014

Jatkettu valmistava keskustelu

22.04.2014

Yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos 22.4.2014

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVL 15/2014 vp

​​​​