HE 222/2004

HE 222/2004

laiksi työttömyysturvalain 15 luvun 1 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 09.11.2004 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 10.11.2004

Käsittely päättynyt 23.11.2004 StVM 29/2004 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

11.11.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

17.11.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Akava ry:n kirjallinen kannanotto

- hallitusneuvos Pasi Koskinen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- ylitarkastaja Sari Alho, työministeriö (K)

- lakimies Olli Häkkinen, Kansaneläkelaitos

- asiantuntija, OTK Mikko Räsänen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- lakimies Kalle Räisänen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

- johtaja Rauno Vanhanen, Suomen Yrittäjät

- hallintopäällikkö Kaija Kortekangas, Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

Jatkettu I käsittely

23.11.2004

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 29/2004 vp

​​​​