HE 222/2008

HE 222/2008

laiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain muuttamisesta

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 05.02.2009 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 06.02.2009

Käsittely päättynyt 20.03.2009 VaVM 4/2009 vp

Käsittelyvaiheet

06.02.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

06.02.2009

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

20.03.2009

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Valmistunut:

- VaVM 4/2009 vp

Verojaosto

25.02.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Minna Korhonen, valtiovarainministeriö

- ylitarkastaja Sari Wulff, Verohallitus

27.02.2009

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

​​​​