HE 222/2010

esitutkinta- ja pakkokeinolainsäädännön uudistamiseksi

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 16.11.2010 lakivaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 16.11.2010 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 16.11.2010 hallintovaliokuntaan lausuntoa varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita: LA 110/2010 vp LA 36/2009 vp

Lakivaliokunta

Saapunut: 16.11.2010

Käsittely päättynyt 10.03.2011 LaVM 44/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

17.11.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

17.11.2010

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 36/2009 vp

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

19.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva, oikeusministeriö (K)

- ylitarkastaja Marko Meriniemi, sisäasiainministeriö (K)

24.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- valtionsyyttäjä Mika Illman, Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

- hallitusneuvos Marko Viitanen, Rajavartiolaitoksen esikunta (K)

- tulliylitarkastaja Jussi Leppälä, Tullihallitus (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Pääesikunta (K)

25.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Jenni Herrala, puolustusministeriö (K)

- viestintäneuvos Sanna Helopuro, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Jukka M. Kekkonen, valtiovarainministeriö (K)

- poliisiylijohtaja Mikko Paatero, Poliisihallitus (K)

- poliisijohtaja Robin Lardot, Poliisihallitus

Pyydetty kirjallinen lausunto:

- Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry.

30.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaispäällikkö Tapio Nyrhilä, Helsingin syyttäjänvirasto (K)

- rikosylitarkastaja Jouko Salo, Helsingin poliisilaitos (K)

- apulaispäällikkö Tero Kurenmaa, keskusrikospoliisi (K)

- apulaispäällikkö Olli Kolstela, suojelupoliisi (K)

30.11.2010

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 110/2010 vp

01.12.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- väkivaltarikosyksikön johtaja, rikosylikomisario Kari Tolvanen, Helsingin poliisilaitos

- puheenjohtaja Yrjö Suhonen, Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry (K)

02.12.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- asianajaja Markku Fredman, Suomen Asianajajaliitto (K)

- johtava julkinen oikeusavustaja Liisa Vehmas, Julkiset Oikeusavustajat ry (K)

- toiminnanjohtaja Petra Kjällman, Rikosuhripäivystys (K)

- puheenjohtaja Sari Aho, Suomen Syyttäjäyhdistys ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- Pääesikunnan ja puolutustusministeriön täydentävät lausunnot 1.12.2010.

08.12.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- käräjätuomari Jaana Helander, Helsingin käräjäoikeus (K)

- hovioikeudenneuvos Sakari Laukkanen, Rovaniemen hovioikeus (K)

- kihlakunnansyyttäjä Kari Lamberg, Varsinais-Suomen syyttäjänvirasto (K)

- oikeudellisen yksikön johtaja Paavo Siltanen, Rikosseuraamuslaitos (K)

- käräjätuomari Pekka Louhelainen, Suomen tuomariliitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- korkein oikeus (K)

- Helsingin hallinto-oikeus (K)

- Pohjois-Karjalan poliisilaitos (K)

- Huoma - Henkirikoksen uhrien läheiset ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- Valtakunnansyyttäjänviraston täydentävä lausunto 7.12.2010.

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Asianajajaliiton täydentävä lausunto 7.12.2010.

09.12.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi oikeusasiamiehen sihteeri Juha Haapamäki, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia (K)

- tutkija Heini Kainulainen, Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- valtioneuvoston oikeuskansleri (K)

- Viestintävirasto (K)

- tietosuojavaltuutetun toimisto (K)

- Suomen Lakimiesliitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- Rajavartiolaitoksen esikunnan täydentävä lausunto 7.12.2010.

Merkitty saapuneeksi

- Poliisihallituksen täydentävät lausunnot 8.12.2010.

Merkitty saapuneeksi

- valtiovarainministeriön täydentävä lausunto 8.12.2010.

Merkitty saapuneeksi

- sisäasiainministeriön täydentävä lausunto 8.12.2010.

Merkitty saapuneeksi

- Tullihallituksen täydentävä lausunto 8.12.2010.

Merkitty saapuneeksi

- Helsingin poliisilaitoksen väkivaltarikosyksikön johtaja, rikosylikomisario Kari Tolvasen kirjallinen muistio.

Merkitty saapuneeksi

- Suomen tuomariliitto ry:n täydennetty kirjallinen muistio.

10.12.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Dan Frände, (K)

- professori Matti Tolvanen, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry (K)

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

- professori Matti Kuusimäki

11.01.2011

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- korkein hallinto-oikeus (K)

- Oulun käräjäoikeus (K)

Merkitty saapuneeksi

- Kuuloliitto ry:n ja Suomen CP-liitto ry:n kirjallinen kannanotto.

14.01.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Matti Kuusimäki, (K)

20.01.2011

Merkitty saapuneeksi lausunto

- Kuurojen Liiton kirjallinen kannanotto.

28.01.2011

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Helsingin hovioikeus

01.02.2011

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriön kirjallinen vastine.

10.02.2011

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriön täydentävä vastine.

23.02.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva, oikeusministeriö (K)

01.03.2011

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

03.03.2011

Jatkettu valmistava keskustelu

08.03.2011

Jatkettu valmistava keskustelu

09.03.2011

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 66/2010 vp

Yleiskeskustelu

09.03.2011

Merkitty saapuneeksi lausunto

- HaVL 50/2010 vp

Jatkettu yleiskeskustelu

10.03.2011

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 44/2010 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 17.11.2010

Käsittely päättynyt 08.03.2011 PeVL 66/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

18.11.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

19.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva, oikeusministeriö (K)

- ylitarkastaja Marko Meriniemi, sisäasiainministeriö (K)

19.11.2010

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

08.12.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva, oikeusministeriö (K)

- ylitarkastaja Marko Meriniemi, sisäasiainministeriö (K)

- osastopäällikkö, esittelijäneuvos Petri Martikainen, Oikeuskanslerinvirasto (K)

- vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Juha Haapamäki, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia (K)

- valtionsyyttäjä Mika Illman, Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

- asianajaja, varatuomari Markku Fredman, (K)

- oikeustieteen lisensiaatti Klaus Helminen, (K)

- professori Mikael Hidén, (K)

- yliopistonlehtori Sakari Melander, (K)

- professori Tuomas Ojanen, (K)

- professori Pekka Viljanen, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- tutkijatohtori, varatuomari Päivi Tiilikka, (K)

- hallintotieteiden tohtori, dosentti Jukka Viljanen, (K)

09.12.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeustieteen tohtori Matti Pellonpää, (K)

14.12.2010

Merkitty saapuneeksi

- asianajaja, varatuomari Markku Fredmanin muistio

Valmistava keskustelu

Merkitty saapuneeksi

- lainsäädäntöneuvos Janne Kanervan täydentävä lausunto

02.02.2011

Merkitty saapuneeksi

- asianajaja, varatuomari Markku Fredmanin täydennys antamaansa lausuntoon

17.02.2011

Merkitty saapuneeksi

- asianajaja Fredmanin lähettämät kaksi ihmisoikeustuomioistuimen tuomiota

23.02.2011

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön täydennyskirjelmä kotietsinnästä

24.02.2011

Epävirallinen keskustelu

08.03.2011

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Erillinen ratkaiseva käsittely

08.03.2011

Yleiskeskustelu

- tänään yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytty lausunto

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 66/2010 vp

Hallintovaliokunta

Saapunut: 17.11.2010

Käsittely päättynyt 09.03.2011 HaVL 50/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

17.11.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

- lausunto lakivaliokunnalle

Käsittely

19.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva, oikeusministeriö (K)

- ylitarkastaja Marko Meriniemi, sisäasiainministeriö (K)

24.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Marko Viitanen, Rajavartiolaitos (K)

- valtionsyyttäjä Mika Illman, Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

- tulliylitarkastaja Jussi Leppälä, Tullihallitus (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Pääesikunta (K)

25.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Jenni Herrala, puolustusministeriö (K)

- viestintäneuvos Sanna Helopuro, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Jukka M. Kekkonen, valtiovarainministeriö (K)

02.12.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- asianajaja Markku Fredman, Suomen Asianajajaliitto (K)

- puheenjohtaja Antero Rytkölä, Suomen Nimismiesyhdistys ry, edustaen myös Poliisihallinnon Päälliköt ja Asiantuntijat ry:tä (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Rikosuhripäivystys (K)

- Finanssialan Keskusliitto FK ry (K)

- Henkirikoksen uhrien läheiset ry (K)

- Julkiset Oikeusavustajat ry (K)

- Suomen tuomariliitto ry (K)

- Suomen Syyttäjäyhdistys ry (K)

07.12.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- poliisiylijohtaja Mikko Paatero, Poliisihallitus (K)

- poliisijohtaja Robin Lardot, Poliisihallitus (K)

- apulaispäällikkö Tero Kurenmaa, keskusrikospoliisi (K)

- apulaispäällikkö Olli Kolstela, suojelupoliisi (K)

- komisario Tapio Santonen, liikkuva poliisi (K)

- rikostarkastaja Ilkka Koskimäki, Helsingin poliisilaitos (K)

- puheenjohtaja Yrjö Suhonen, Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Rikosseuraamuslaitos (K)

- Raja- ja merivartiokoulu (K)

- Pirkanmaan poliisilaitos (K)

- Rajavartioliitto ry (K)

- Merivartioliitto ry (K)

- Tullivirkamiesliitto ry (K)

08.12.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- oikeusneuvos Ilkka Rautio, korkein oikeus (K)

- hovioikeudenneuvos Sakari Laukkanen, Rovaniemen hovioikeus (K)

- käräjätuomari Jaana Helander, Helsingin käräjäoikeus (K)

- kihlakunnansyyttäjä Kari Lamberg, Varsinais-Suomen syyttäjänvirasto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Helsingin syyttäjänvirasto (K)

09.12.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- rikosylikomisario Kari Tolvanen, Helsingin poliisilaitos (K)

- rikostarkastaja Petri Rainiala, Helsingin poliisilaitos (K)

- vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Juha Haapamäki, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia (K)

- yliopettaja Satu Rantaeskola, Poliisiammattikorkeakoulu (K)

- varautumispäällikkö Kari Wirman, FiCom ry (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- tietosuojavaltuutetun toimisto (K)

- Viestintävirasto (K)

- Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (K)

10.12.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Dan Frände, (K)

- professori Matti Tolvanen, (K)

11.01.2011

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Vastine

- oikeusministeriö (K)

14.01.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Matti Kuusimäki, (K)

18.01.2011

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- korkein hallinto-oikeus (K)

- Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry SKTL (K)

25.01.2011

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Kuurojen Liitto ry (K)

08.02.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Poliisitarkastaja, hankejohtaja Mika Pasanen, Poliisihallitus (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- OM:n vastine

- oikeusministeriö (K)

- Helsingin hovioikeus (K)

10.02.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva, oikeusministeriö (K)

22.02.2011

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- vastine eräistä avoimeksi jääneistä kysymyksistä

- oikeusministeriö (K)

02.03.2011

Päätetty jatkokäsittelystä.

04.03.2011

Valmistava keskustelu

08.03.2011

Keskusteltiin asiasta.

- luonnos 8.3.2011

09.03.2011

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVL 50/2010 vp